BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.gopyxdd


 

Những kết quả nổi bật của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ hai, 31 Tháng 7 2017 11:08

Chiều 28/7, tại Hội trường huyện Hàm Thuận Bắc, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bế mạc sau 1,5 ngày diễn ra (27 - 28/7).

dhhtb1

BCH Huyện đoàn khóa XI ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là: (1) Hàng năm, 95% đoàn viên tham gia quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn; 100% cán bộ Đoàn không sa vào các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. (2) Hàng năm, 100% chi đoàn, Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. (3) Hàng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đăng ký và thực hiện hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. (4) Trong nhiệm kỳ, phối hợp giải quyết việc làm cho 3.000 thanh niên, giải ngân cho thanh niên vay 10 tỷ đồng. (5) Trong nhiệm kỳ, thực hiện 5 công trình thanh niên cấp huyện và 100 công trình thanh niên cấp cơ sở. (6) Trong nhiệm kỳ, phát triển mới 10.000 đoàn viên, 12.000 hội viên. (7) Trong nhiệm kỳ, phát triển 05 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. (8) Hàng năm, 100% đoàn cơ sở xã, thị trấn thực hiện đảm nhận chăm sóc, tôn tạo các bia chiến tích, đài tưởng niệm, mộ liệt sỹ và chăm sóc, đỡ đầu Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công. (9) Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét; mỗi năm, phấn đấu có 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên (so với tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn huyện). (10) Hàng năm, mỗi đoàn xã, thị trấn duy trì ít nhất 01 mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến hiệu quả; triển khai cho 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện mục tiêu “03 giảm”; nhận giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến (thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện). (11) Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 02 mô hình thanh niên khởi nghiệp; mỗi đoàn xã, thị trấn thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. (12) Trong nhiệm kỳ, vận động học bổng cho thiếu nhi trị giá 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên với các hình thức thiết thực, phù hợp gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, đưa phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” phát triển sâu rộng. Thành lập và duy trì hoạt động các đội thanh niên xung kích, đội thành niên tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh, chính trị - trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp làm tốt công tác giải quyết việc làm cho thanh niên, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Huyện đoàn nhiệm kỳ mới gồm 31 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Huyện đoàn và bầu 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII. Đồng chí Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Huyện đoàn khóa X được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khóa XI.

(HĐ Hàm Thuận Bắc) - MQ

 

Danh sách Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm: Đồng chí Trần Thị Hòa Xuân (Bí thư), đồng chí Trần Ngọc Diệu (Phó Bí thư), đồng chí Phạm Huỳnh Duy, đồng chí Phan Đình Dương, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, đồng chí Phạm Thị Lựu, đồng chí K’ Văn Nhòn, đồng chí Hà Thanh Phương, đồng chí Ngô Đình Bảo Thiện, đồng chí Nguyễn Anh Tiến.

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn