BACHO

hienphap

BR.vbbh dn23
BR.tuyendung
 
Has no article!

Video

vankien

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

Bài ca thanh niên

BR.triannguoithay


BR.gopyxdd


 

Trong hai ngày 14 và 15/6/2017, Đoàn Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019 nhằm đánh giá những hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 -  2017;đồng thời nhìn nhận những hạn chế, tồn tại qua một nhiệm kỳ thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp cần thiết cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu phấn đấu xây dựng một Đoàn Trường vững mạnh, phát huy vai trò của Đoàn Trường là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các hoạt động của Trường.

cdn1462

Đ/c Trần Sinh Toàn - PBT Tỉnh đoàn phát biểu chỉ tại Đại hội

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các cơ sở đoàn trong Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, nhân sự, các điều kiện có liên quan để tiến hành đại hội; đến nay đã có 100% cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019.

apdn

BCH Đoàn Bệnh viện An Phước ra mắt tại Đại hội

Trong 02 ngày 25,26/5/2017 vừa qua, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Đoàn trường CĐCĐ Bình Thuận đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019. 

cdcd25

Đ/c Trần Sinh Toàn - PBT Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội

Trong 02 ngày, từ ngày 25/5 đến ngày 26/5/2017 tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Phan Thiết lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019.

26dktpt1

 BCH khóa mắt mới ra mắt tại Đại hội

Trong 02 ngày, từ ngày 24/4 đến ngày 25/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã La Gi đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã La Gi lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn chỉ đạo Đại hội điểm dành cho các Huyện, Thành đoàn.

lagi11

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Trong 02 ngày, từ ngày 20/4 đến ngày 21/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn chỉ đạo Đại hội điểm

bch1722

Trong không khí toàn Đoàn đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 ngày ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017),  Ngày 17/3 vừa qua, tại hội trường UBND thị trấn Thuận Nam, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thị trấn Thuận Nam, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức được khai mạc.

dhtn1

Trang 1 / 2

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn