BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
LLCTGP

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh niên

Nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh niên

Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 11:13

200 Truyện ngắn song ngữ Anh - Việt

Thứ ba, 01 Tháng 10 2019 11:20

3000 câu giao tiếp tiếng Trung hàng ngày

Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 11:23

Tổng hợp từ vựng các chủ đề

Thứ hai, 02 Tháng 9 2019 11:13

200 Bài báo song ngữ

140 Câu giao tiếp tiếng anh thông dụng cho thanh niên

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan