BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tuyển dụng

Thông tin Tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Tỉnh Đoàn Bình Thuận 

Tỉnh đoàn Bình Thuận thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi công chức và danh mục tài liệu (nội dung ôn tập) môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Tỉnh đoàn Bình Thuận công bố Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiểu chuẩn tham gia dự thi tuyển công chức vào làm việc trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020.

(xem file đính kèm)

thongbao78078313

Căn cứ Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận, cụ thể như sau:

thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc1566387275

Do nhu cầu công việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tuyển Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận với các điều kiện cụ thể như sau:


d9fd7f45f352080c5143

 

Tỉnh Đoàn Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm.

Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 15:09

Sở Tư pháp tỉnh tuyển dụng

Sở Tư pháp tỉnh tuyển dụng. Tải và xem file đính kèm.

Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 15:07

Văn phòng HĐND tỉnh tuyển dụng

Văn phòng HĐND tỉnh tuyển dụng. Tải và xem file đính kèm.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan