BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

6 bài lý luận chính trị

6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 10 kỳ Đại hội:

dhtw1

Một số gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu 

llctltt

Bài 4-  Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

llctd1

 Bài 3- Một số nội dun cơ bản của Hệ thống chính trị ở Việt Nam

llct8

Ngày 27/9/2017, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Bộ công cụ tài liệu Infographic theo các chuyên đề 6 bài học Lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Bộ tài liệu được thiết kế dạng Infographic theo các chuyên đề, kích thước khổ A4, thuận lợi để các đơn vị có thể dùng làm tài liệu học tập, giảng dạy và sinh hoạt chi đoàn (trình chiếu hoặc in thành dạng văn bản).

* Bài 1:  - Các bộ phận cấu thành và các nội dung thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

b1llct

6 Bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên. Vui lòng bấm vào từng link bên dưới để theo dõi các bài học.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan