BACHO

hienphap

 

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
 
Has no article!

Trailer Đại hội XI

vankien

BR.BiavkXII

No images found.

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

Bài ca thanh niên

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Sinh viên 5 tốt

Sinh viên 5 tốt

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt. Tải tại đây.

Trong những năm qua, cùng với sinh viên cả nước, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã và đang được sinh viên Bình Thuận tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 09:35

Poster Sinh viên 5 tốt

Quyết định sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2014-2015

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn