BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Học sinh 3 rèn luyện

Học sinh 3 rèn luyện

Hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022.

BR.hocsinh3renluyen

Tải tài liệu tại đây.

Phong trào học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015-2017.

Đính kèm file Hướng dẫn.

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào Học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015-2017

Quyết định công nhận danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2014-2015

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan