BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Học sinh 3 rèn luyện

Học sinh 3 rèn luyện

Hướng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022.

BR.hocsinh3renluyen

Tải tài liệu tại đây.

Phong trào học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015-2017.

Đính kèm file Hướng dẫn.

Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào Học sinh 3 rèn luyện giai đoạn 2015-2017

Quyết định công nhận danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh năm học 2014-2015

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan