BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
Br.tuyendung
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Mô hình điển hình

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em thiếu nhi, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho cán em trong khoảng thời gian nghỉ hè, thời gian qua Ban Thường vụ Đoàn thanh niên thị trấn Liên Hương – huyện Tuy Phong đã xây dựng và triển khai mô hình “ Trao kiến thức cho em đến trường” cho các em học sinh Tiểu học trong thời gian nghỉ hè. Đây là năm thứ 3 mô hình được triển khai thực hiện và đạt được những thành công nhất định.

Một góc học tập của các em thiếu nhi tại lớp

- Đơn vị thực hiện: Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đức Linh đã chủ động xây dựng thí điểm một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn đặc biệt trong các đợt sinh hoạt chủ điểm.

Huy hieu Doan Chinh thuc

Nội dung mô hình: BCH Chi đoàn khu phố 1 phân công cho 04 đoàn viên tại chi đoàn giữ xe tại khu vực Đình làng Đức Thắng (Chợ Phan Thiết).

Huy hieu Doan Chinh thuc

- Nội dung mô hình:

Huy hieu Doan Chinh thuc

Ban Thường vụ Huyện đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện hướng dẫn Đoàn thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, ban điều hành thôn, khu phố tiến hành rà soát, lựa chọn nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức vụ Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng. Việc lựa chọn nhân sự được ưu tiên: nếu một đồng chí đang là Bí thư chi đoàn thôn, khu phố đủ điều kiện đảm nhận Thôn đội trưởng thì tiến hành bổ sung đồng chí đó vào làm thôn đội trưởng. Ngược lại, một đồng chí đang làm Thôn đội trưởng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Bí thư chi đoàn thì sẽ bổ sung làm Bí thư chi đoàn.

Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng sẽ được nhận mức phụ cấp là 575.000 đồng/tháng và Thẻ bảo hiểm y tế hàng năm. Bên cạnh đó, các đồng chí Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng và lực lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển Đảng, tạo nguồn lực lượng gọi nhập ngũ hàng năm.

Nội dung, cách thức thực hiện

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật như tuyên truyền thực hiện mục tiêu 3 giảm, Luật giao thông đường bộ, tác hại của Ma túy…nhằm thu hút đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn tham gia vào tổ chức Đoàn, từ đó hướng đoàn viên thanh niên đến một lối sống lành mạnh không vi phạm tệ nạn xã hội.

Huy hieu Doan Chinh thuc

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan