BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Theo dấu chân Bác - 2021: Bài nói chuyện của Bác tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chủ nhật, 20 Tháng 12 2020 09:30

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Tháng 12 năm 1961), Bác đã gửi lời khen ngợi đến các lực lượng thanh niên đã tích cực thi đua thực hiện khẩu hiệu: "Đâu cần thanh niên có; việc gì khó, thanh niên làm" và mong thanh niên thực hiện cho kỳ được những nhiệm vụ chính mà Đại hội đã nêu, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm nền tảng vững mạnh để hòa bình thống nhất nước nhà.

Bac-ho-va-thanh-nien-2021

     

      Lời của Bác Hồ trong bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được đăng trên Báo Nhân dân, số 2830, ngày 21 tháng 12 năm 1961. Trong đó có câu:

      "Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa"

      Tại tời điểm đó, thực hiện lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có; việc gì khó, thanh niên đi đầu", các thế hệ đoàn viên, hội viên, thanh niên, đội viên thiếu niên và nhi đồng ở nước ta đã nỗ lực hết mình trong việc chung tay góp phần xây dựng miền Bắc vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được nhiều thắng lợi hết sức to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là hậu phương vững chắc cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

      Ngày nay, vinh dự, tự hào và phát huy tinh thần xung kích, đoàn viên thanh niên Bình Thuận luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức học tập, rèn luyện; thi đua rèn đức, luyện tài, vươn tới những đỉnh cao, làm chủ khoa học trong giai đoạn công nghệ kỹ thuật hiện đại. Đồng thời đoàn viên thanh niên Bình Thuận luôn phấn đầu là lực lượng mẫu mực, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức cống hiến sức trẻ vào các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng quê hương, đất nước; góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển phồn thịnh và vươn ra thế giới.

Nguồn: Hồ Chí Minh Toàn tập,  Sđd, t.13, tr.299
Anh Thư - XDĐ

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan