BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Theo dấu chân Bác - 2020: "Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột"

Thứ hai, 26 Tháng 10 2020 14:11

Lòng yêu thương con người, yêu thương nhân dân mà đặc biệt là yêu thương thế hệ thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện sâu sắc qua mỗi lời nói, việc làm của Người. Những câu chuyện về lòng yêu thương to lớn ấy của Bác được lưu truyền mãi đến thế hệ ngày sau.

chutichHCM mat mot thanh nien thi hinh nhu toi mat mot doan ruot

 

 

 

Tháng 01 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho bác sĩ Vũ Đình Tụng - khi đó đang là Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam - lúc biết được tin con trai của ông - một chiến sĩ vệ quốc đoàn đã hy sinh, thư viết:

“Tôi được báo cáo rằng: Con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.

Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam.

Họ là con thảo của Đức Chúa, họ đã thực hiện cái khẩu hiệu: Thượng đế và Tổ quốc… Ngài đã đem món quà quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây chắc Ngài sẽ ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu ở trên trời cũng bằng lòng và sung sướng…”

Trích Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, năm 1995, tập 5, tr.40

QT-XDĐ

 

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan