BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
LLCTGP

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn các trường THPT

Thứ bảy, 27 Tháng 1 2018 21:12

Nhằm năng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn thuộc khối trường học, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn tại các trường THPT Hàm Thuận Bắc, THPT Nguyễn Văn Linh và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận.

Nội dung tập huấn chủ yếu trang bị cho cán bộ Đoàn các trường học phương pháp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn thanh niên; phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT; công tác tổ chức hoạt động Đoàn của Đoàn trường; kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức sinh hoạt tập thể trong thanh niên; phương pháp tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT; lao động bí thư chi đoàn và phương pháp tổ chức hoạt động Câu lạc bộ - Đội – Nhóm. 

Lớp tập huấn đã tạo cơ hội cho cán bộ Đoàn các trường THPT trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc nghiên cứu, tiếp cận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào Đoàn trong trường học ngày càng phát triển.

Linh Nguyễn - Đài Truyền thanh Hàm Thuận Bắc (Trần Ngọc Diệu)

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan