BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc tập huấn kĩ năng tổ chức các hoạt động lồng ghép kĩ năng sống cho cán bộ cơ sở

Thứ bảy, 27 Tháng 1 2018 20:47

Trong 2 ngày 22 và 23/1 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc phối hợp với Chương trình phát triển vùng Hàm Thuận Bắc mở lớp tập huấn kĩ năng tổ chức các hoạt động lồng ghép kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ Đoàn các thôn, khu phố thuộc vùng Dự án và Thường trực Đoàn 17 xã, thị trấn.

Nội dung tập huấn chủ  yếu truyền đạt các  kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em và thanh thiếu niên: như kỹ năng làm việc với trẻ; cách thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; cách xử lý tình huống trong giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên và trẻ em …

Lớp tập huấn đã góp phần bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở ở các xã, thị trấn trong quá trình làm việc, tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ và thanh thiếu niên; đồng thời nâng cao kiến thức về kỹ năng sống để hỗ trợ và tổ chức các hoạt động cho các em thiếu nhi đạt kết quả. 

Linh Nguyễn - Đài Truyền thanh Hàm Thuận Bắc (Trần Ngọc Diệu)

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan