In trang này

Mô hình “Xây dựng chi đoàn vững mạnh”

Thứ tư, 09 Tháng 3 2016 08:25

Nội dung mô hình: BCH Chi đoàn khu phố 1 phân công cho 04 đoàn viên tại chi đoàn giữ xe tại khu vực Đình làng Đức Thắng (Chợ Phan Thiết).

Huy hieu Doan Chinh thuc

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Đồng chí Bí thư chi đoàn họp chi đoàn triển khai kế hoạch.

+ Bước 2: Tham mưu Chi bộ và Ban điều hành khu phố về kế hoạch và tiến hành phân công đoàn viên trong chi đoàn thực hiện công việc.

+ Bước 3:  Được sự đồng ý của Chi bộ và Ban điều hành khu phố, chi đoàn tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

- Kết quả đạt được: Tạo cho chi đoàn có nguồn quỹ để tổ chức sinh hoạt, giúp cho đoàn viên có khoản thu nhập hàng tháng; góp phần vào việc giữ gìn anh ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực. Chi đoàn đã tổ chức trao tặng trên 20 phần quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn với số tiền trên 2.000.000 đồng qua 02 năm hoạt động.

- Bài học kinh nghiệm:

+ Để đạt được kết quả đó là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chi bộ và Ban điều hành khu phố.

+ Nắm bắt được tình hình, điều kiện thuận lợi tại địa bàn để đoàn viên hoạt động.

Chi đoàn khu phố 1 - phường Đức Thắng, Phan Thiết

Thông tin liên quan