BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Mô hình “Khu phố sinh hoạt chủ điểm chất lượng, hiệu quả”

Thứ hai, 14 Tháng 3 2016 09:12

- Đơn vị thực hiện: Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đức Linh đã chủ động xây dựng thí điểm một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn đặc biệt trong các đợt sinh hoạt chủ điểm.

Huy hieu Doan Chinh thuc

- Nội dung, cách thức thực hiện giải pháp, mô hình

+ Công tác chuẩn bị:

Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Linh về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, Ban chấp hành Đoàn thị trấn Võ Xu tổ chức họp mở rộng với Ban chấp hành các chi đoàn và đã chọn “Chi đoàn khu phố 3” làm mô hình điểm sinh hoạt chi đoàn. Trên cơ sở đó sẽ quán triệt mục đích yêu cầu của từng hoạt động với các nội dung trọng tâm cần thực hiện, trên cơ sở đó Ban chấp Chi đoàn sẽ nghiên cứu tiếp thu và phổ biến đến từng đoàn viên thông qua cuộc họp chi đoàn để đăng ký hoạt động của mình với Ban chấp hành Đoàn thị trấn.

Căn cứ tình hình, đặc điểm hoạt động của chi đoàn, Ban chấp hành Đoàn thị trấn sẽ xây dựng lịch sinh hoạt, chương trình sinh hoạt chủ điểm theo định kỳ phù hợp với địa phương trình lên Ban Thường vụ Huyện đoàn phê duyệt. Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Võ Xu đã mời các Chi đoàn trên toàn thị trấn cùng tham gia sinh hoạt tại mô hình điểm.

+ Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch và lịch sinh hoạt chủ điểm đã được phê duyệt, Ban chấp hành các chi đoàn xây dựng chương trình chi tiết cho từng hoạt động với nhiều hoạt động trực quan, sinh động như: Tổ chức triển khai các văn kiện của cấp trên kết hợp với tổ chức hội thi giúp buổi sinh hoạt không đơn điệu thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức tọa đàm để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; tổ chức trò chơi ...

Sinh hoạt chủ điểm của các chi đoàn phải đảm bảo các nội dung sau:

- Sinh hoạt văn nghệ, hoạt náo hoặc trò chơi.

- Sinh hoạt một chuyên đề bằng nhiều hình thức như thảo luận, xem phim, báo cáo…

- Đảm bảo trên 85% Đoàn viên, thanh niên Đoàn thị trấn tham gia; trên 90% đoàn viên, thanh niên chi đoàn chủ trì tham dự.

- Thành viên Ban chấp hành Đoàn thị trấn phụ trách chi đoàn, chịu trách nhiệm về chương trình sinh hoạt của chi đoàn; xem xét, góp ý nhắc nhở các chi đoàn về tình hình đoàn viên tham dự sinh hoạt.

- Mời đại diện Huyện đoàn, chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan và thành viên BCH Đoàn thị trấn Võ Xu tham dự.

+ Kết quả thực hiện:

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đã được Ban chấp hành Đoàn cơ sở nâng thành sinh hoạt Đoàn cơ sở chủ điểm và triển khai đến tất cả các chi đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên cùng tham gia sinh hoạt.

Đoàn cơ sở hướng dẫn cho các Chi đoàn thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Huyện đoàn và phân công thành viên Ban chấp hành Đoàn thị trấn phụ trách từng hoạt động của từng chi đoàn với sự giám sát chặt chẽ của Bí thư Đoàn thị trấn nên đã khắc phục kịp thời những khó khăn, thiếu sót trong quá trình thực hiện, từ đó đã tập hợp được đoàn viên tham gia một cách tự nguyện, vui vẻ, đem lại hiệu quả cao cho từng hoạt động; tạo điều kiện cho các chi đoàn học hỏi lẫn nhau từ đó rút kinh nghiệm và tổ chức sinh hoạt tại Chi đoàn mình ngày một hiệu quả hơn.

+ Kết quả, tình hình nhân rộng, áp dụng thực tiễn:

Nhìn chung các chi đoàn đều tổ chức đúng theo nội dung sinh hoạt chủ điểm và đã đạt được hiệu quả cao. Đoàn viên đã phát huy được tinh thần tập thể, tích cực tham gia, đóng góp trong các hoạt động sinh hoạt của chi đoàn. Các hoạt động của chi đoàn không chỉ thu hút đoàn viên của chi đoàn mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn bạn.

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan