BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Mô hình “Câu lạc bộ tuyên truyền viên trẻ”

Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 11:11

Được thành lập từ năm 2013, Câu lạc bộ “Tuyên truyền viên trẻ” của Đoàn thanh niên Công an tỉnh với lực lượng 25 đồng chí là đoàn viên nòng cốt của các đơn vị có nhiều kinh nghiệm, khả năng diễn đàn, xung kích tới những vùng sâu, vùng xa, các trường học để tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và đoàn viên, thanh niên.


35

 

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tập trung xây dựng các nội dung tuyên truyền các chuyên đề: Phòng chống ma túy, Bạo lực gia đình, Mua bán người, An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường… phù hợp với từng đối tượng đặc thù gắn với thực tiễn tình hình ANTT trên địa bàn. Hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng ưu tiên trực quan sinh động để người nghe dễ tiếp cận, đôi khi người nghe trực tiếp nêu vấn đề về những thực trạng xãy ra để tuyên truyền viên có phản hồi, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc.

Đến nay, câu lạc bộ đã phối hợp triển khai 04 mô hình, 05 công trình, phần việc thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật; thực hiện trên 110 buổi tuyên truyền pháp luật (an toàn giao thông, phòng cháy, ma túy, môi trường, an toàn thực phẩm, tệ nạn xã hội...) với sự tham gia 52.000 lượt người.

 

Đoàn Thanh niên công an tỉnh Bình Thuận

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan