BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Mô hình bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng

Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 22:00

- Nội dung mô hình:

Huy hieu Doan Chinh thuc

Ban Thường vụ Huyện đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện hướng dẫn Đoàn thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, ban điều hành thôn, khu phố tiến hành rà soát, lựa chọn nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức vụ Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng. Việc lựa chọn nhân sự được ưu tiên: nếu một đồng chí đang là Bí thư chi đoàn thôn, khu phố đủ điều kiện đảm nhận Thôn đội trưởng thì tiến hành bổ sung đồng chí đó vào làm thôn đội trưởng. Ngược lại, một đồng chí đang làm Thôn đội trưởng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Bí thư chi đoàn thì sẽ bổ sung làm Bí thư chi đoàn.

Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng sẽ được nhận mức phụ cấp là 575.000 đồng/tháng và Thẻ bảo hiểm y tế hàng năm. Bên cạnh đó, các đồng chí Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng và lực lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển Đảng, tạo nguồn lực lượng gọi nhập ngũ hàng năm.

- Các bước thực hiện:

+ Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện.

+ Tổ chức hội nghị thảo luận, bàn bạc các nội dung, giải pháp thực hiện mô hình, thống nhất kế hoạch thực hiện.

+ Tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo thực hiện mô hình; ban hành kế hoạch thực hiện mô hình.

+ Đoàn thanh niên cùng quân sự phối hợp rà soát, lựa chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu đảm nhiệm Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng.

+ Tiến hành thay thế Bí thư chi đoàn thôn, khu phố ở những đơn vị đã lựa chọn được nhân sự.

+ Hằng năm tiếp tục rà soát, lựa chọn nhân sự đảm nhận vị trí bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng ở những đơn vị còn lại; thay thế những Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng không đáp ứng được yêu cầu công tác hoặc không còn tham gia công tác.

+ Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Lưu ý: Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng là chủ trương mới nên trong quá phối hợp lựa chọn nhân sự còn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó phải chú trọng nhân lực vừa là cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, có kỹ năng công tác Đoàn vừa là người cán bộ thôn, khu đội trưởng hiểu, nắm bắt nhiệm vụ công tác quân sự tại cơ sở.

- Hiệu quả mô hình:

Mô hình được triển khai thực hiện tại 53/53 thôn, khu phố của 10 xã, thị trấn, trong đó 3 xã: Tân Thắng, Tân Hà và Tân Đức được chọn làm điểm. Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Tân đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong việc thực hiện xây dựng điểm ở 03 xã để tiến hành nhân rộng trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện Hàm Tân đã có 35/53 thôn, khu phố có Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng, đạt 66 %; trong đó có 11/35 đồng chí là đảng viên đạt 31,4%.

 Nhìn chung, qua thực hiện mô hình “Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng” đã đem lại hiệu quả cao, từ việc tập hợp lực lượng, vận động đoàn viên, thanh niên cho đến nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình này đã làm tốt được nhiệm vụ tinh giản nhân lực trên một địa bàn nhỏ hẹp ở cấp độ thôn, khu phố. Đồng thời, giữa hai nhiệm vụ đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, mang lại hiệu quả cao. Mô hình không những đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ chi đoàn thôn, khu phố mà còn duy trì tốt hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư và an ninh tại địa phương, hạn chế vi phạm các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên. Thông qua thực hiện mô hình đã đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên để tuyển, chọn gọi nhập ngũ gắn với tạo nguồn cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở hiệu quả hơn (đến nay có 16 đồng chí Bí thư chi đoàn kiêm cán bộ thôn, khu đội trưởng đang là đối tượng Đảng). Chất lượng hoạt động của các chi đoàn, chất lượng chính trị dân quân tự vệ dự bị động viên ở địa bàn dân cư được nâng lên. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đạt chỉ tiêu việc vận động đăng ký tuổi 17, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố có phụ cấp hàng tháng, có điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đoàn cũng như của ngành quân sự. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, xây dựng chi đoàn thôn, khu phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Huyện đoàn Hàm Tân

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan