BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Hiệu quả từ mô hình “Gia đình thanh niên không vi phạm pháp luật”

Thứ tư, 17 Tháng 2 2016 22:00

Nội dung, cách thức thực hiện

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật như tuyên truyền thực hiện mục tiêu 3 giảm, Luật giao thông đường bộ, tác hại của Ma túy…nhằm thu hút đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn tham gia vào tổ chức Đoàn, từ đó hướng đoàn viên thanh niên đến một lối sống lành mạnh không vi phạm tệ nạn xã hội.

Huy hieu Doan Chinh thuc

Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Ban Thường vụ Đoàn phường tiến hành tham mưu kế hoạch, quyết định thành lập Câu lạc bộ với Đảng ủy và UBND phường.

+ Bước 2: Được sự đồng ý thống nhất của thường trực Đảng ủy và UBND phường tiến hành ra mắt Câu lạc bộ, đồng thời tổ chức các hoạt động nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

Kết quả, hiệu quả

Câu lạc bộ được thành lập tháng 7 năm 2013, ban đầu Câu lạc bộ có 14 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã thu hút trên 100 đoàn viên thanh niên ở 07 khu phố tham gia với mục đích tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên qua các hoạt động phong trào đoàn như tuyên truyền luật thanh niên, luật giao thông đường bộ, tuyên truyền tác hại Ma túy…và đặc biệt các thành viên trong Câu lạc bộ đã giúp đỡ được 15 thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay,tình hình vi phạm tai tệ nạn xã hội ở lứa tuổi thanh niên giảm rõ rệt; các thành viên trong câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. Thời gian đến, Câu lạc bộ tiếp tục triển khai các chương trình hành động của Đoàn và ngày càng thu hút nhiều thanh niên tham gia.

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan