BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên công an trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ hai, 03 Tháng 2 2020 11:11

“Đoàn viên phn đu sm trở thành đảng viên”có thể xem là một cuộc vận động lớn của tuổi trẻ nhằm cổ vũ, động viên thanh niên không ngừng tôi rèn và nâng cao bn lĩnh chính trị, không ngừng học tập, lao động, phấn đu để sớm đủ điều kiện, để được vinh dự đứng trong đội ngũ của những người đảng viên Đng Cộng sản Việt Nam - những người tiên phong, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân Việt Nam và của dân tộc Việt Nam.

84615490 3567102319983356 1069810880952139776 n

Đối với thanh niên CAND nói chung và tuổi trẻ Công an tỉnh nói riêng thì niềm vinh dự và tự hào đó càng nhân lên vì việc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son đánh dấu kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu để có thể cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua nhiều năm thực hiện, cuộc vận động “Đoàn viên phấn đẩu sớm trở thành đảng viên” đã được triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa, đóng góp tích cực trong việc xây dựng đảng và xây dựng lực lượng Công an.

Xác định việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên” là một trong những động lực quan trọng, là mục tiêu quan trọng; những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và định hướng của Đoàn cấp trên, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều nội dung thực hiện gắn với “Xây dựng hình mẫu thanh niên Công an Bình Thuận thời kỳ mới”. Các cấp bộ Đoàn Công an toàn tỉnh đã chú trọng triển khai trong đoàn viên nghiên cứu, nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia đầy đủ việc học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, của Đoàn; hoạt động về nguồn, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ Công an toàn tỉnh; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm, niềm tin vào sự nghiệp cách mạng để xây dựng, vun đắp niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối và lòng yêu ngành, yêu nghề của đoàn viên.

Bên cạnh đó, Đoàn viên Công an tỉnh luôn là lực lượng xung kích, tham gia sôi nổi các phong trào thi đua, trong đó nổi bật là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được thể hiện một cách cụ thể, sống động trong công tác sinh hoạt và học tập của tuổi trẻ như: Xung kích học tập nâng cao trình độ, Xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị, Tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn, Tình nguyện chung sức cùng cộng đồng...

Bên cạnh đó là công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, nhất là việc phân loại, đánh giá đoàn viên được triển khai nghiêm túc, làm cơ sở để giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chú trọng thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động đa dạng tại cơ sở đề đoàn viên rèn luyện. Việc xây dựng khung tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú cũng chý ý xây dựng phù hợp với tình hình đặc thù của đoàn viên công an; nhất là bên cạnh các tiêu chuẩn về yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn thì hiệu qủa trong rèn luyện, ý thức tham gia các hoạt động phong trào cũng được quan tâm. Việc này đã làm phát huy vai trò xung kích tham gia các hoạt động Đoàn của đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú.

Ngoài ra, công tác tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức phong trào. Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào.

Kết quả từ năm 2017 đến nay, tổ chức đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đảng cho 243 đoàn viên ưu tú, đảm bảo tỷ lệ kết nạp 100% đoàn viên ưu tú được giới thiệu.

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của Ngành; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong không khí sôi nổi đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an gắn với cuộc vận động “Đoàn viên phẩn đẩu sớm trở thành Đảng viên” tiếp tục được chú trọng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện trong thời gian tới, Đoàn Công an tỉnh tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên Công an trong đó xác định mục tiêu, giải pháp để khẳng định các nội dung cốt lõi trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công an hiện nay, đó là: không để xảy ra tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải thực sự là động lực thúc đẩy đoàn viên Công an nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ ANTT; công tác giáo dục chính trị tư tưởng không những chỉ là giáo dục tri thức mới mà nó cần gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức tự hào, tự tôn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó là sự đổi mới mạnh mẽ phương pháp và nội dung giáo dục tư tưởng như phải có tọa đàm, trao đổi, tranh luận, phản biện... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngoài việc giáo dục của đơn vị, tổ chức đoàn thì ý thức tự giáo dục ở mỗi cá nhân đoàn viên là điều quan trọng.

Kế thừa truyền thống, tuổi trẻ Công an tỉnh sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để nêu gương đảng viên trẻ trong lực lượng Công an, đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; góp phần hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới./.


Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan