BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
Br.tuyendung
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Tin cảnh báo sóng lớn và gió mạnh trên biển

Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 08:59

Tin cảnh báo sóng lớn và gió mạnh trên biển.

05- Thong bao tin ve gio manh tren bien ngay 09 01 2018 cua BCH PCTTTKCN tinh-1

05- Thong bao tin ve gio manh tren bien ngay 09 01 2018 cua BCH PCTTTKCN tinh-2

Tải văn bản chi tiết tại đây.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan