BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2018

Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 10:52

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp từng bước đã được tháo gỡ; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2017, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 716 doanh nghiệp tăng 26,39% về số doanh nghiệp và tăng 147,3% về số vốn đăng ký; số dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh 158 dự án với tổng vốn đăng ký 43.872 tỷ đồng, tăng 78,5% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khá tốt, tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường. Một số dự án lớn quan trọng như ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ, đi vào hoạt động là điều kiện quan trọng, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Ngày 11/01/2018, tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức hơn; đổi mới cách nghĩ, cách làm, phải coi doanh nghiệp là lực lượng quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Kết luận số 371-KL/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhất các quy định, cơ chế chính sách của Trung ương, đồng thời nghiên cứu vận dụng linh hoạt, sáng tạo và kịp thời vào tình hình thực tế của địa phương. Tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy hoạch các ngành và sản phẩm lợi thế,… khắc phục tình trạng để nhà đầu tư phải chờ quy hoạch, chờ điều chỉnh quy hoạch. Tổ chức rà soát lại các vấn đề liên quan đến giá đất, quy trình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; cũng như các thủ tục liên thông giữa các cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiếp cận đất đai, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt 03 giảm: giảm thời gian, giảm giấy tờ, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động có hiệu quả cao nhất. Phát huy tốt chức năng hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tiếp cận môi trường đầu tư để thu hút đầu tư. Tất cả các ngành, các cấp trong tỉnh phải thường xuyên rà soát, cập nhật mới các bộ thủ tục hành chính trong phạm vi, trách nhiệm của mình để giảm bớt, loại bỏ những thủ tục hành chính trùng lắp, không cần thiết. Chủ động rà soát các dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhưng triển khai chậm hoặc chưa triển khai; số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động để nắm chắc tình hình; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động ổn định. Phải tiếp tục làm tốt công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc bảo đảm hiệu quả, đúng quy trình, quy định; nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp.

Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, minh bạch hóa các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Quan tâm phát triển xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác phản biện xã hội, kịp thời giải quyết, phản ánh những bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thông qua hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nguồn: http://binhthuancpv.org.vn

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan