BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Bình Thuận triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019-2021

Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 15:10

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Mặc dù là một trong 4 tỉnh, thành phố không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, tuy nhiên nhằm để tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tiến hành triển khai điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo diện khuyến khích.

Mui Ne2

Theo đó, từ nay đến năm 2021, Bình Thuận sẽ thực hiện sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị hành chính mới gồm: sáp nhập xã Hòa Phú với thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong); sáp nhập xã Măng Tố với xã Đức Tân (huyện Tánh Linh); sáp nhập xã Đức Chính với xã Nam Chính (huyện Đức Linh).

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Thuận tiến hành điều chỉnh địa giới 7 đơn vị cấp xã gồm: Thị trấn Liên Hương, xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong); xã Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam); thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân); phường Phước Hội và phường Phước Lộc (thị xã La Gi); xã Vũ Hòa (huyện Đức Linh).

Trước đây, việc chia tách thành lập một số đơn vị hành chính cấp xã phần lớn là theo yếu tố tự nhiên, chưa xem xét cụ thể các tiêu chí về diện tích, dân số nên dẫn đến một số đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên quá lớn nhưng quy mô dân số rất ít. Một số đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên rất nhỏ nhưng quy mô dân số rất lớn. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện; 127 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 64 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong giai đoạn 2, từ năm 2022 đến năm 2030, Bình Thuận sẽ tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã còn lại.

 

QT-XDĐ

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan