BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
Br.tuyendung
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 10:45

Chấp hành Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018; để chuẩn bị cho nhân dân đón mừng năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, hội quần chúng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và hướng về cơ sở. Đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người nghèo, neo đơn; đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân làm việc trong các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang; các lực lượng quản lý và bảo vệ rừng; giáo viên và cán bộ y tế ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội vui Xuân, đón Tết; không để xảy ra trường hợp gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội không được chăm lo trong dịp Tết.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, các hình thức sinh hoạt kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2018) gắn với tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao mừng Xuân Mậu Tuất 2018 thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc, của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố theo Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lẫn nhau; không chúc Tết cấp trên. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên. Không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; chú ý phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Chuẩn bị tốt lượng hàng hoá cần thiết, nhất là huyện đảo Phú Quý, vùng xa, vùng cao gắn với tăng cường quản lý giá cả, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ trực để xử lý kịp thời các công việc hoặc các yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh trong đợt nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thông suốt, không để ảnh hưởng đến các hoạt động vui Xuân, đón Tết cũng như sản xuất, kinh doanh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, định hướng trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu vực đô thị, khu, điểm du lịch trong dịp Tết…

MINH HÒA

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan