In trang này

Phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19

Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020 10:17
ĐTN: Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19.

132291456822030616 bd70a0c3b4805dde0491

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phát động trong đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tích cực tham gia ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid -19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Trong vòng 45 ngày (từ ngày 17/3-30/4/2020), tuổi trẻ và nhân dân cả nước có thể quyên góp ủng hộ thông qua các hình thức như chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhắn tin qua điện thoại.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình trực thuộc Trung ương Đoàn thực hiện tuyên truyền về lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình phát động ủng hộ của Trung ương Đoàn; chủ động tuyên truyền về các tấm gương của đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong tham gia phòng, chống dịch Covid -19.

Tại cơ quan Trung ương Đoàn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ cả nước đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, sáng tạo chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hi vọng, tuổi trẻ cả nước tiếp tục thực hiện tốt việc quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh, thể hiện những nghĩa cử cao đẹp, lối sống đẹp của tuổi trẻ.

Nguồn : doanthanhnien.vn -TVT

Thông tin liên quan