BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Đoàn trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận: Thực hiện các hoạt động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019

Thứ hai, 10 Tháng 6 2019 15:11

Trong các ngày: 02/6/2019 và 08/6/2019, Đoàn Trường cử lực lượng tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 do Tỉnh Đoàn tổ chức và Huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc phối hợp với các đơn vị tổ chức.62024945 2057342304573377 7312899441755684864 n

Trong các ngày: 02/6/2019 và 08/6/2019, Đoàn Trường cử lực lượng tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 do Tỉnh Đoàn tổ chức và Huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 do Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 02/6/2019, Đoàn Trường đảm nhận thực hiện công trình làm đường giao thông nông thôn tại xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam. Cùng với đó, ngày 08/6/2019, Đoàn Trường cử lực lượng tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 do Huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc phối hợp với các đơn vị tổ chức tại xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc. Trong hoạt động này, Đoàn Trường đảm nhận thực hiện sửa chữa điện cho 20 hộ gia đình khó khăn; cùng với Huyện Đoàn Hàm Thuận Bắc trao tặng cho xã Thuận Hòa kinh phí thực hiện 01 công trình thanh niên "Lò đốt rác thải".

Đây là một trong những hoạt động mở đầu cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 của Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận.

Khắc Vương - Đoàn Trường CĐN - TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan