BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tuy Phong: triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên

Thứ ba, 13 Tháng 10 2020 12:54

Thực hiện Kế hoạch số 234-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận “về việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành hướng dẫn triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên đến tất cả các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn huyện nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

z2123608560528 21d06ec2ca9ac43bf4d11deac6eae80e


Tính đến 12/10/2020, 23/23 cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn huyện đã triển khai học tập; 3224/3224 cán bộ, đoàn viên tham gia học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: học trực tiếp, học lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị; học trực tuyến qua trang web hoclyluan.doanthanhnien.vn; thiết lập hệ thống câu hỏi trắc nghiệm qua ứng dụng Kahoot; triển khai cho cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên qua mạng internet do Tỉnh đoàn tổ chức.

z2123490000037 c26de05219cab6b752c0e411a3e0780c

Có thể nói, việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên.

z2123490000036 59ad5c3cc67e8aa611c081b3b4ff72df

Đồng thời, từ việc học tập này, nhiều cán bộ, đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện và được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp./.

Dương Khắc Hùng - Huyện đoàn Tuy Phong

 

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan