BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tuy Phong: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu năm 2020

Thứ hai, 21 Tháng 12 2020 11:52
Sáng ngày 20/12/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
 
 Hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'DANG CONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUON NAM SAN HOINGHITONGKET HOI NGHIT KET RAO THAN'
Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phong đã tổ chức đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Huyện ủy giao, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã khen thưởng 6 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'DOAN THANH NIEN CONG SAN CHI MINH HUYEN TUY PHONG HOI NGH! TONG KET G TAC DOAN NG TRAO THIEU NHI NAM 202 Tuy thang nam'
 
Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng
 
Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
 
 Dương Khắc Hùng - Huyện đoàn Tuy Phong -TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan