BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP

50namdichucBac

BR.kyyeu

BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 
Bản tin tuổi trẻ - Tinh Doan Binh Thuan

Bản tin tuổi trẻ

Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận

BR.bantintuoitre3

Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 07:30

Bản tin tuổi trẻ tháng 4/2018.

Bản tin tuổi trẻ tháng 4/2018. 

Nhiều nội dung sinh hoạt tuyên truyền hữu ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tải nội dung tại đây.

Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 16:30

Bản tin tuổi trẻ tháng 3/2018

Bản tin tuổi trẻ tháng 3/2018. 

Nhiều nội dung sinh hoạt tuyên truyền hữu ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tải nội dung tại đây.

Thứ bảy, 24 Tháng 3 2018 16:34

Bản tin tuổi trẻ tháng 2/2018

Bản tin tuổi trẻ tháng 2/2018. 

Nhiều nội dung sinh hoạt tuyên truyền hữu ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tải nội dung tại đây.

Thứ năm, 15 Tháng 9 2016 15:35

Bản tin tuổi trẻ tháng 9-10/2016.

Bản tin tuổi trẻ tháng 9-10/2016.

Xem và tải tại đây.

Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 15:19

Bản tin tuổi trẻ tháng 7-8/2016

Bản tin tuổi trẻ tháng 7-8/2016.

Xem và tải tại đây.

Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 15:39

Bản tin tuổi trẻ tháng 5-6/2016

Bản tin tuổi trẻ tháng 5-6/2016

Xem và tải tại đây.

Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 15:33

Bản tin tuổi trẻ tháng 3-4/2016.

Bản tin tuổi trẻ tháng 3-4/2016.

 

Xem và tải tại đây.

Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 14:54

Bản tin tuổi trẻ tháng 1-2/2016

Bản tin tuổi trẻ tháng 1-2/2016

Xem và tải tại đây.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan