BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.TAILIEUHOINGHI2019
LLCTGP

50namdichucBac

BR.kyyeu

BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

BR.ngoainguthanhnien

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 
Bản tin tuổi trẻ - Tinh Doan Binh Thuan

Bản tin tuổi trẻ

Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận

BR.bantintuoitre3

Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 07:30

Bản tin tuổi trẻ tháng 4/2018.

Bản tin tuổi trẻ tháng 4/2018. 

Nhiều nội dung sinh hoạt tuyên truyền hữu ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tải nội dung tại đây.

Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 16:30

Bản tin tuổi trẻ tháng 3/2018

Bản tin tuổi trẻ tháng 3/2018. 

Nhiều nội dung sinh hoạt tuyên truyền hữu ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tải nội dung tại đây.

Thứ bảy, 24 Tháng 3 2018 16:34

Bản tin tuổi trẻ tháng 2/2018

Bản tin tuổi trẻ tháng 2/2018. 

Nhiều nội dung sinh hoạt tuyên truyền hữu ích cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tải nội dung tại đây.

Thứ năm, 15 Tháng 9 2016 15:35

Bản tin tuổi trẻ tháng 9-10/2016.

Bản tin tuổi trẻ tháng 9-10/2016.

Xem và tải tại đây.

Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 15:19

Bản tin tuổi trẻ tháng 7-8/2016

Bản tin tuổi trẻ tháng 7-8/2016.

Xem và tải tại đây.

Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 15:39

Bản tin tuổi trẻ tháng 5-6/2016

Bản tin tuổi trẻ tháng 5-6/2016

Xem và tải tại đây.

Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 15:33

Bản tin tuổi trẻ tháng 3-4/2016.

Bản tin tuổi trẻ tháng 3-4/2016.

 

Xem và tải tại đây.

Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 14:54

Bản tin tuổi trẻ tháng 1-2/2016

Bản tin tuổi trẻ tháng 1-2/2016

Xem và tải tại đây.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan