Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bình Thuận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên là lực lượng đông đảo, là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên để họ đảm nhận, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị là việc làm cần thiết.

Quyên góp ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu

Trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, xây dựng, củng cố mô hình tự quản, tự phòng: Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hình thức, hoạt động, nhất là qua thực hiện phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã phát động, khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tố giác hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trử và sử dụng ma túy. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang, các đội dân phòng, đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, dân quân cơ động và đoàn viên, thanh niên tham gia các mô hình tự quản, tự phòng, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy ở địa bàn dân cư đã tích cực tham gia triệt phá hàng trăm vụ án, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tham gia truy bắt nhiều nghi phạm, trong đó có những nghi phạm nguy hiểm đang bị truy nã, góp phần tích cực vào kết quả chung của địa phương, đơn vị về công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, công tác cung cấp thông tin, tình hình tội phạm, vi phạm, phối hợp với các ban ngành đưa đối tượng ra kiểm điểm trước dân được các cấp bộ Đoàn triển khai từng bước đạt kết quả. Trong năm 2014, đoàn viên, thanh niên các cấp đã tham gia cung cấp hơn 34 nguồn tin báo, tố giác về các hành vi phạm tội, tệ nạn ma túy, tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội quả tang, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Các cấp bộ Đoàn còn tích cực phối hợp với ngành công an thông tin, tuyên truyền về tình hình, thủ đoạn mới, tinh vi của bọn tội phạm để đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân cảnh giác, phòng ngừa.

Trong công tác tham gia nhận cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến: Các cấp bộ đoàn đã triển khai có hiệu quả công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tổng hợp các số liệu thanh thiếu niên chậm tiến ở mỗi xã, phường nhằm đánh giá, phân loại, từ đó xác định phương pháp và phân công các đơn vị nhận cảm hóa, giáo dục. Bằng các hoạt động cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã tạo được nhiều sân chơi bổ ích, nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tích cực đối với thanh thiếu niên chậm tiến như: duy trì, củng cố các đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, Đội thanh niên xung kích an ninh, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức gặp mặt, đối thoại, động viên thăm hỏi để thắp sáng niềm tin thanh thiếu niên giúp họ có đủ tự tin, nghị lực vượt lên mặc cảm trong cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm cho thanh niên sau cai được các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên như: Phối hợp các doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo nghề tổ chức đào tạo ngành nghề phù hợp cho thanh niên sau cai, tạo điều kiện cho họ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo điều kiện tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp bộ Đoàn trong  tỉnh tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất chính trị, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên noi theo.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bình Thuận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên là lực lượng đông đảo, là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên để họ đảm nhận, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị là việc làm cần thiết.

Quyên góp ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu

Trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, xây dựng, củng cố mô hình tự quản, tự phòng: Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hình thức, hoạt động, nhất là qua thực hiện phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã phát động, khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tố giác hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trử và sử dụng ma túy. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang, các đội dân phòng, đội thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, dân quân cơ động và đoàn viên, thanh niên tham gia các mô hình tự quản, tự phòng, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy ở địa bàn dân cư đã tích cực tham gia triệt phá hàng trăm vụ án, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tham gia truy bắt nhiều nghi phạm, trong đó có những nghi phạm nguy hiểm đang bị truy nã, góp phần tích cực vào kết quả chung của địa phương, đơn vị về công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, công tác cung cấp thông tin, tình hình tội phạm, vi phạm, phối hợp với các ban ngành đưa đối tượng ra kiểm điểm trước dân được các cấp bộ Đoàn triển khai từng bước đạt kết quả. Trong năm 2014, đoàn viên, thanh niên các cấp đã tham gia cung cấp hơn 34 nguồn tin báo, tố giác về các hành vi phạm tội, tệ nạn ma túy, tham gia truy bắt các đối tượng phạm tội quả tang, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Các cấp bộ Đoàn còn tích cực phối hợp với ngành công an thông tin, tuyên truyền về tình hình, thủ đoạn mới, tinh vi của bọn tội phạm để đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân cảnh giác, phòng ngừa.

Trong công tác tham gia nhận cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến: Các cấp bộ đoàn đã triển khai có hiệu quả công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tổng hợp các số liệu thanh thiếu niên chậm tiến ở mỗi xã, phường nhằm đánh giá, phân loại, từ đó xác định phương pháp và phân công các đơn vị nhận cảm hóa, giáo dục. Bằng các hoạt động cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã tạo được nhiều sân chơi bổ ích, nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tích cực đối với thanh thiếu niên chậm tiến như: duy trì, củng cố các đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, Đội thanh niên xung kích an ninh, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức gặp mặt, đối thoại, động viên thăm hỏi để thắp sáng niềm tin thanh thiếu niên giúp họ có đủ tự tin, nghị lực vượt lên mặc cảm trong cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm cho thanh niên sau cai được các cấp bộ Đoàn duy trì thường xuyên như: Phối hợp các doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo nghề tổ chức đào tạo ngành nghề phù hợp cho thanh niên sau cai, tạo điều kiện cho họ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo điều kiện tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp bộ Đoàn trong  tỉnh tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất chính trị, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên noi theo.


Các tin khác