Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tọa đàm: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn địa bàn dân cư

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn ở địa bàn dân cư, chiều ngày 14/10/2014, tại Hội trường trường chính trị tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn địa bàn dân cư, đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã đến dự và chủ trì buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có sự có mặt của 140 cán bộ đoàn là bí thư, phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là Đoàn ở địa bàn dân cư, xây dựng chi đoàn mạnh... kết quả, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư đã có sự chuyển biến tích cực; nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên…Tuy nhiên, tại một số nơi hoạt động còn cầm chừng, thời vụ, nội dung chậm đổi mới, cứng nhắc, hình thức sinh hoạt nghèo nàn, chưa phù hợp; cán bộ Chi đoàn thiếu và yếu về kỹ năng, nghiệp vụ, khả năng thu hút, tập hợp thanh niên còn hạn chế; mặt khác, công tác luân chuyển cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn chưa kịp thời, chế độ đối với phó bí thư Đoàn cấp xã và cán bộ Đoàn thôn khu phố chưa được quan tâm đúng mức nên cán bộ Đoàn chưa yên tâm công tác…

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí cán bộ Đoàn đã thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia công tác Đoàn tại cơ sở và mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với Đoàn cấp trên cần tăng cường các giải pháp và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn địa bàn dân cư.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận những khó khăn, vướng mắt trong quá trình hoạt động của các cơ sở; trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa các nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động của chi đoàn địa bàn dân cư; nhưng trước hết, đồng chí cũng mong muốn các đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở nhất là các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn cần làm tốt hơn nữa vai trò của người cán bộ Đoàn, tăng cường tham mưu cấp ủy tạo thêm các nguồn lực để Đoàn hoạt động, đồng thời nghiên cứu thực hiện nhiều mô hình hoạt động mới để thu hút tập hợp thanh niên và các hình thức gây quỹ hiệu quả để chi đoàn hoạt động…Có như vậy phong trào Đoàn địa bàn dân cư mới thật sự hoạt động hiệu quả và ngày càng vững mạnh.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tọa đàm: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn địa bàn dân cư

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn ở địa bàn dân cư, chiều ngày 14/10/2014, tại Hội trường trường chính trị tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đoàn địa bàn dân cư, đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã đến dự và chủ trì buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có sự có mặt của 140 cán bộ đoàn là bí thư, phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, thực hiện phương châm tập trung cho cơ sở, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là Đoàn ở địa bàn dân cư, xây dựng chi đoàn mạnh... kết quả, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư đã có sự chuyển biến tích cực; nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên…Tuy nhiên, tại một số nơi hoạt động còn cầm chừng, thời vụ, nội dung chậm đổi mới, cứng nhắc, hình thức sinh hoạt nghèo nàn, chưa phù hợp; cán bộ Chi đoàn thiếu và yếu về kỹ năng, nghiệp vụ, khả năng thu hút, tập hợp thanh niên còn hạn chế; mặt khác, công tác luân chuyển cán bộ Đoàn khi hết tuổi Đoàn chưa kịp thời, chế độ đối với phó bí thư Đoàn cấp xã và cán bộ Đoàn thôn khu phố chưa được quan tâm đúng mức nên cán bộ Đoàn chưa yên tâm công tác…

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí cán bộ Đoàn đã thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia công tác Đoàn tại cơ sở và mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với Đoàn cấp trên cần tăng cường các giải pháp và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn địa bàn dân cư.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận những khó khăn, vướng mắt trong quá trình hoạt động của các cơ sở; trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa các nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động của chi đoàn địa bàn dân cư; nhưng trước hết, đồng chí cũng mong muốn các đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở nhất là các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn cần làm tốt hơn nữa vai trò của người cán bộ Đoàn, tăng cường tham mưu cấp ủy tạo thêm các nguồn lực để Đoàn hoạt động, đồng thời nghiên cứu thực hiện nhiều mô hình hoạt động mới để thu hút tập hợp thanh niên và các hình thức gây quỹ hiệu quả để chi đoàn hoạt động…Có như vậy phong trào Đoàn địa bàn dân cư mới thật sự hoạt động hiệu quả và ngày càng vững mạnh.


Các tin khác