Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn năm 2014

Nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn; vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn năm 2014 tại trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

 

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12-14/11/2014 với sự tham gia của 140 học viên là Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn đến từ các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.


Trong chương trình tập huấn các bạn học viên đã được tập huấn các nội dung phục vụ cho công tác Đoàn như: Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục Đoàn viên thanh niên thông qua các trò chơi cộng đồng, tập thể; tập dân vũ; tập huấn kỹ năng của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng xử lý tình huống chính trị- xã hội ở cơ sở…

 

Ngoài ra, các đồng chí cán bộ Đoàn còn được tham gia giao lưu, trao kiến thức cũng như chia sẽ kinh nghiệm công tác thông qua buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn ở địa bàn dân cư do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lồng ghép tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ Đoàn tham gia hưởng ứng.

Chương trình tập huấn là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời, lớp tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh. 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn năm 2014

Nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn; vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn năm 2014 tại trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

 

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12-14/11/2014 với sự tham gia của 140 học viên là Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã, phường, thị trấn đến từ các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.


Trong chương trình tập huấn các bạn học viên đã được tập huấn các nội dung phục vụ cho công tác Đoàn như: Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục Đoàn viên thanh niên thông qua các trò chơi cộng đồng, tập thể; tập dân vũ; tập huấn kỹ năng của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng xử lý tình huống chính trị- xã hội ở cơ sở…

 

Ngoài ra, các đồng chí cán bộ Đoàn còn được tham gia giao lưu, trao kiến thức cũng như chia sẽ kinh nghiệm công tác thông qua buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn ở địa bàn dân cư do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lồng ghép tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ Đoàn tham gia hưởng ứng.

Chương trình tập huấn là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời, lớp tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh. 


Các tin khác