Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông”: Nêu cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên tuân thủ chấp hành Luật giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông

Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2017” và hưởng ứng Tháng cao điểm An toàn giao thông năm 2014; Sáng ngày 30/9/2014, Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng với Huyện Đoàn Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” đợt 2 năm 2014.
 

Tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông

Ngày hội đã thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên và học sinh tại các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi như: Ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông, thanh niên với văn hóa giao thông; hội thi lái xe an toàn; phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông; diễu hành tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ qua các tuyến đường chính của huyện; tổ chức các gian hàng trò chơi hỏi đáp về an toàn giao thông... Qua các hoạt động, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân. Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên còn được hỗ trợ tư vấn pháp lý pháp luật An toàn giao thông về những tác hại và hậu quả của các hình vi vi phạm Luật giao thông khi tham gia giao thông.

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” là hoạt động thường niên của Tỉnh Đoàn Bình Thuận nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật về An toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời, cổ vũ, động viên tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương, đơn vị; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên, qua đó tăng cường các giải pháp tập hợp thanh niên đến với các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn – Hội ngày càng vững mạnh.

* Một số hình ảnh tại Ngày hội:
 

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông”: Nêu cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên tuân thủ chấp hành Luật giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông

Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2017” và hưởng ứng Tháng cao điểm An toàn giao thông năm 2014; Sáng ngày 30/9/2014, Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng với Huyện Đoàn Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” đợt 2 năm 2014.
 

Tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông

Ngày hội đã thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên và học sinh tại các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi như: Ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ; văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông, thanh niên với văn hóa giao thông; hội thi lái xe an toàn; phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông; diễu hành tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ qua các tuyến đường chính của huyện; tổ chức các gian hàng trò chơi hỏi đáp về an toàn giao thông... Qua các hoạt động, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân. Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên còn được hỗ trợ tư vấn pháp lý pháp luật An toàn giao thông về những tác hại và hậu quả của các hình vi vi phạm Luật giao thông khi tham gia giao thông.

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” là hoạt động thường niên của Tỉnh Đoàn Bình Thuận nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật về An toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời, cổ vũ, động viên tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương, đơn vị; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên, qua đó tăng cường các giải pháp tập hợp thanh niên đến với các hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn – Hội ngày càng vững mạnh.

* Một số hình ảnh tại Ngày hội:
 

 


Các tin khác