Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019: Đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống

Như vậy, sau 02 ngày làm việc (ngày 27, 28/9/2014) tích cực, sôi nổi và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã thành công tốt đẹp.
 

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với nhiều nhiệm vụ và công việc phía trước. Nhiệm vụ quan trọng là ngay sau Đại hội là biến Nghị quyết Đại hội thành tình cảm, ý chí và nguyện vọng của thanh niên; phải đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, đến với những cơ sở Hội, từng hội viên, thanh niên.

 


Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019
phát động phong trào thi đua trong toàn thể hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh

Tại Đại hội, Anh Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay mặt Ủy ban hội khóa mới phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh hãy phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện của thanh niên, quyết tâm thực hiện thành công các nội dung của Đại hội; trong đó phải cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành những hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên và nhân dân, trước hết tập trung vào các nội dung như sau:

Thứ nhất: Tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên, hướng tới xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận có đức, có tài gắn với thực hiện hiệu quả “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” và phong trào “Tôi yêu Việt Nam”

Thứ hai: Luôn đổi mới nội dung hoạt động của Hội; chú trọng nâng cao công tác đoàn kết tập hợp thanh niên gắn với xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trở thành người bạn gần gũi của thanh niên; chú ý hướng về cơ sở với các hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của thanh niên; chủ động nhân rộng các mô hình tiên tiến, tiêu biểu trong thanh niên; tạo thêm điều kiện, môi trường thuận lợi để đồng hành, cỗ vũ hội viên, thanh niên phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp.

Thứ ba: Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; thực hiện nhiều hơn nữa các công trình, phần việc thanh niên để tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công 03 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã tin tưởng, giao phó, đó là: “Thực hiện 01 công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Xây dựng “100 căn nhà nhân ái”; Tặng 1000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo”.

Thành công nổi bật và dấu ấn đậm nét của Đại hội cộng với lòng nhiệt huyết, xung kích tình nguyện, không ngại khó khăn gian khổ của tuổi trẻ tỉnh nhà và sự quan tâm chia sẻ của các cấp các ngành; chắc chắn rằng, trong nhiệm kỳ mới này, tuổi trẻ Bình Thuận sẽ gặt hái được nhiểu thành công và sẽ có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu mạnh, văn minh.


 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019: Đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống

Như vậy, sau 02 ngày làm việc (ngày 27, 28/9/2014) tích cực, sôi nổi và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã thành công tốt đẹp.
 

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với nhiều nhiệm vụ và công việc phía trước. Nhiệm vụ quan trọng là ngay sau Đại hội là biến Nghị quyết Đại hội thành tình cảm, ý chí và nguyện vọng của thanh niên; phải đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, đến với những cơ sở Hội, từng hội viên, thanh niên.

 


Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019
phát động phong trào thi đua trong toàn thể hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh

Tại Đại hội, Anh Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay mặt Ủy ban hội khóa mới phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh hãy phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện của thanh niên, quyết tâm thực hiện thành công các nội dung của Đại hội; trong đó phải cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành những hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng được nhu cầu chính đáng của hội viên, thanh niên và nhân dân, trước hết tập trung vào các nội dung như sau:

Thứ nhất: Tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh niên, hướng tới xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận có đức, có tài gắn với thực hiện hiệu quả “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” và phong trào “Tôi yêu Việt Nam”

Thứ hai: Luôn đổi mới nội dung hoạt động của Hội; chú trọng nâng cao công tác đoàn kết tập hợp thanh niên gắn với xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh trở thành người bạn gần gũi của thanh niên; chú ý hướng về cơ sở với các hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của thanh niên; chủ động nhân rộng các mô hình tiên tiến, tiêu biểu trong thanh niên; tạo thêm điều kiện, môi trường thuận lợi để đồng hành, cỗ vũ hội viên, thanh niên phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp.

Thứ ba: Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; thực hiện nhiều hơn nữa các công trình, phần việc thanh niên để tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện thành công 03 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã tin tưởng, giao phó, đó là: “Thực hiện 01 công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Xây dựng “100 căn nhà nhân ái”; Tặng 1000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo”.

Thành công nổi bật và dấu ấn đậm nét của Đại hội cộng với lòng nhiệt huyết, xung kích tình nguyện, không ngại khó khăn gian khổ của tuổi trẻ tỉnh nhà và sự quan tâm chia sẻ của các cấp các ngành; chắc chắn rằng, trong nhiệm kỳ mới này, tuổi trẻ Bình Thuận sẽ gặt hái được nhiểu thành công và sẽ có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu mạnh, văn minh.


 


Các tin khác