Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận qua các kỳ Đại hội

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước. 

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự  lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại Hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V và Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, chúng ta cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển, truyền thống của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Cùng với phong trào thi đua cả nước, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh niên trong tình hình mới. Năm 1993, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Phan Thiết. Đại hội đã hiệp thương bầu anh Nguyễn Quang Tưởng (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 1993 – 1998.

Anh Bùi Thế Nhân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (hiện nay là UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) được Đại hội hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa II, nhiệm kỳ 1998 – 2004. Đồng thời tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thống nhất hiệp thương mời anh Nguyễn Quang Tưởng tiếp tục tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa II trong vai trò Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 1998 – 2004.

Cũng trong nhiệm kỳ 1998 – 2004, anh Phan Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận (hiện nay là UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa II, nhiệm kỳ 1998 – 2004 thay anh Bùi Thế Nhân nhận nhiệm vụ mới.

Từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2004, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2004 – 2009 được tổ chức với sự tham dự của ông Huỳnh Văn Tí – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (hiện nay là Bí thư Tỉnh ủy); anh Nguyễn Thành Phong, Bí thư Trung ương Đoàn đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng với 192 đại biểu thay mặt cho gần 70.000 hội viên về tham dự Đại hội. Trước kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước trong đó nổi lên một số mặt như: các cấp Hội trong tỉnh đã phát triển được 69.785 hội viên; 100% xã, phường có tổ chức Hội; thực hiện tốt 5 cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động, nhất là hai cuộc vận động: "Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa" và "Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh". Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới dám nghĩ dám làm trong các hoạt động cơ sở. Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đối với các tầng lớp thanh niên, đặt mục tiêu phấn đấu có 70% cán bộ Hội ở xã - phường học xong chương trình lý luận phổ thông, thành lập đội thanh niên tình nguyện ở tất cả các cơ sở... Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 43 thành viên; anh Phan Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa III và mời anh Hồ Dũng Nhật (Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) làm Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Ngày 17/01/2008, Tại Hội nghị củng cố nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009; các Ủy viên Ủy ban Hội khóa III đã tiến hành kiện toàn, củng cố và hiệp thương anh Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn (nay là Bí thư Huyện ủy Tuy Phong) làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009 thay cho anh Phan Văn Đăng nhận nhiệm vụ mới.

Trong 02 ngày, 20 & 21/10/2009, Hội LHTN tỉnh Bình Thuận tiến hành Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2009 - 2014 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là thanh niên tiêu biểu trong toàn tỉnh. Anh Phan Văn Mãi - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là lần Đại hội có số lượng đại biểu lớn nhất từ trước đến nay, là ngày hội đoàn kết và hoạt động của các tầng lớp thanh niên tỉnh Bình Thuận với tinh thần “Thanh niên Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ quê hương”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV đã phát động trong thanh niên toàn tỉnh cần “Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, các thành viên tập thể của thanh niên vào tổ chức Hội nhằm xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận vững mạnh, thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Triển khai 03 cuộc vận động lớn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường’, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, qua đó, động viên, cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo và làm giàu chính đáng; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử anh Lê Huy Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (nay là Phó giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận) làm Chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 26/12/2012, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiện toàn, củng cố Ủy ban Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014. Trong đó đã hiệp thương chọn cử anh Tiêu Hồng Phúc – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (nay là Bí thư Tỉnh Đoàn) làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa IV thay anh Lê Huy Toàn nhận nhiệm vụ mới.

Trải qua 4 nhiệm kỳ hoạt động (từ năm 1993 đến nay), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong 10/10 huyện, thị, thành phố; 127/127 xã, phường thị trấn; 26/26 trường trung học phổ thông cùng với các thành viên tập thể của Ủy ban Hội tỉnh gồm: Hội sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Cao đẳng Y tế; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận; Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận; Hội Cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo và Câu lạc bộ kỹ Năng Bình Thuận đều đi vào hoạt động và tham gia sinh hoạt ổn định. Qua 4 nhiệm kỳ Đại hội, Hội liên hiệp thanh niên Việt nam tỉnh Bình Thuận đã khẳng định vai trò nhiệm vụ của mình trước nhiều thử thách mới, với bộ máy tổ chức vững vàng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã đem lại nhiều kết quả cho phong trào chung cho tỉnh nhà.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ diễn ra trong 02 ngày 27,28/9/2014 tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận với mục tiêu tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi thanh niên cùng phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận qua các kỳ Đại hội

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam ra đời và đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước. 

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành, dưới sự  lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại Hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V và Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, chúng ta cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển, truyền thống của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Cùng với phong trào thi đua cả nước, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh niên trong tình hình mới. Năm 1993, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất được tổ chức tại thị xã Phan Thiết. Đại hội đã hiệp thương bầu anh Nguyễn Quang Tưởng (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 1993 – 1998.

Anh Bùi Thế Nhân – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (hiện nay là UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) được Đại hội hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa II, nhiệm kỳ 1998 – 2004. Đồng thời tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thống nhất hiệp thương mời anh Nguyễn Quang Tưởng tiếp tục tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa II trong vai trò Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 1998 – 2004.

Cũng trong nhiệm kỳ 1998 – 2004, anh Phan Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận (hiện nay là UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa II, nhiệm kỳ 1998 – 2004 thay anh Bùi Thế Nhân nhận nhiệm vụ mới.

Từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2004, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2004 – 2009 được tổ chức với sự tham dự của ông Huỳnh Văn Tí – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (hiện nay là Bí thư Tỉnh ủy); anh Nguyễn Thành Phong, Bí thư Trung ương Đoàn đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng với 192 đại biểu thay mặt cho gần 70.000 hội viên về tham dự Đại hội. Trước kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước trong đó nổi lên một số mặt như: các cấp Hội trong tỉnh đã phát triển được 69.785 hội viên; 100% xã, phường có tổ chức Hội; thực hiện tốt 5 cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động, nhất là hai cuộc vận động: "Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa" và "Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh". Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới dám nghĩ dám làm trong các hoạt động cơ sở. Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đối với các tầng lớp thanh niên, đặt mục tiêu phấn đấu có 70% cán bộ Hội ở xã - phường học xong chương trình lý luận phổ thông, thành lập đội thanh niên tình nguyện ở tất cả các cơ sở... Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 43 thành viên; anh Phan Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa III và mời anh Hồ Dũng Nhật (Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) làm Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2009.

Ngày 17/01/2008, Tại Hội nghị củng cố nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2004 – 2009; các Ủy viên Ủy ban Hội khóa III đã tiến hành kiện toàn, củng cố và hiệp thương anh Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn (nay là Bí thư Huyện ủy Tuy Phong) làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009 thay cho anh Phan Văn Đăng nhận nhiệm vụ mới.

Trong 02 ngày, 20 & 21/10/2009, Hội LHTN tỉnh Bình Thuận tiến hành Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2009 - 2014 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là thanh niên tiêu biểu trong toàn tỉnh. Anh Phan Văn Mãi - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là lần Đại hội có số lượng đại biểu lớn nhất từ trước đến nay, là ngày hội đoàn kết và hoạt động của các tầng lớp thanh niên tỉnh Bình Thuận với tinh thần “Thanh niên Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ quê hương”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV đã phát động trong thanh niên toàn tỉnh cần “Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, các thành viên tập thể của thanh niên vào tổ chức Hội nhằm xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận vững mạnh, thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Triển khai 03 cuộc vận động lớn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường’, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, qua đó, động viên, cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo và làm giàu chính đáng; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử anh Lê Huy Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (nay là Phó giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận) làm Chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 26/12/2012, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiện toàn, củng cố Ủy ban Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014. Trong đó đã hiệp thương chọn cử anh Tiêu Hồng Phúc – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (nay là Bí thư Tỉnh Đoàn) làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa IV thay anh Lê Huy Toàn nhận nhiệm vụ mới.

Trải qua 4 nhiệm kỳ hoạt động (từ năm 1993 đến nay), Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong 10/10 huyện, thị, thành phố; 127/127 xã, phường thị trấn; 26/26 trường trung học phổ thông cùng với các thành viên tập thể của Ủy ban Hội tỉnh gồm: Hội sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Cao đẳng Y tế; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận; Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận; Hội Cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo và Câu lạc bộ kỹ Năng Bình Thuận đều đi vào hoạt động và tham gia sinh hoạt ổn định. Qua 4 nhiệm kỳ Đại hội, Hội liên hiệp thanh niên Việt nam tỉnh Bình Thuận đã khẳng định vai trò nhiệm vụ của mình trước nhiều thử thách mới, với bộ máy tổ chức vững vàng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã đem lại nhiều kết quả cho phong trào chung cho tỉnh nhà.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ diễn ra trong 02 ngày 27,28/9/2014 tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận với mục tiêu tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi thanh niên cùng phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

 


Các tin khác