Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh Đoàn - Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch tỉnh Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2017

Chiều nay, ngày 13/8/2014 tại Hội trường Tỉnh Đoàn, Tỉnh Đoàn Bình Thuận và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Chương trình ký kết phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động giai đoạn 2014 – 2017.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; đồng chí Lê Thị Bích Liên và đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của hai đơn vị.

Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 02 đơn vị nhằm mục đích tạo môi trường lành mạnh, phát huy giá trị đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên tăng cường tham gia tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; bảo tồn và phát huy các giá văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 

Tại chương trình, hai bên thống nhất thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên của tỉnh đang học các chuyên ngành về Văn hóa, thể thao và du lịch được tham gia thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở; giúp đỡ các em hoàn thành tốt đề tài tiểu luận, luận văn tốt nghiệp.

2. Hỗ trợ cho Đoàn viên thanh niên của tỉnh đang tham gia công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở tham gia các đề tài nghiên cứu về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn Tỉnh.

3. Hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; qua đó trực tiếp tuyên truyền giới thiệu cho các em về phong tục, tập quán, các giá trị lịch sử văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

4. Hàng năm phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cụ thể:

-  Ngày chạy đầu năm.

- Tổ chức Giải việt dã Tiền phong cho thanh niên.

- Kỹ năng sống cho thanh niên trong thời hiện đại.

- Liên hoan dân vũ và điệu múa hiện đại trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Liên hoan tiếng hát 2 thế hệ (2 năm/lần)

- Hoạt động văn hóa văn nghệ gây quỹ tại cơ sở.

5.  Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”: chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, các cán bộ Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và các hoạt động lễ hội.

- Phối hợp với Sở tổ chức hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (8/6 hàng năm).

6. Tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao ý thức tự giác của các thành viên trong gia đình; loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, bảo vệ các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng lối ứng xử văn hóa trong học đường, công sở và ở nơi công cộng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, mỹ thuật cho thiếu nhi.

7.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động rộng rãi trong phong trào tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sốn văn hóa tinh thần cho thiếu nhi; bảo tồn và phát huy các giá văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh Đoàn - Sở Văn hóa, Thể thao & Du Lịch tỉnh Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2017

Chiều nay, ngày 13/8/2014 tại Hội trường Tỉnh Đoàn, Tỉnh Đoàn Bình Thuận và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Chương trình ký kết phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động giai đoạn 2014 – 2017.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp

Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh; đồng chí Lê Thị Bích Liên và đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của hai đơn vị.

Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 02 đơn vị nhằm mục đích tạo môi trường lành mạnh, phát huy giá trị đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên tăng cường tham gia tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; bảo tồn và phát huy các giá văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 

Tại chương trình, hai bên thống nhất thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên của tỉnh đang học các chuyên ngành về Văn hóa, thể thao và du lịch được tham gia thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở; giúp đỡ các em hoàn thành tốt đề tài tiểu luận, luận văn tốt nghiệp.

2. Hỗ trợ cho Đoàn viên thanh niên của tỉnh đang tham gia công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở tham gia các đề tài nghiên cứu về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn Tỉnh.

3. Hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; qua đó trực tiếp tuyên truyền giới thiệu cho các em về phong tục, tập quán, các giá trị lịch sử văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

4. Hàng năm phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cụ thể:

-  Ngày chạy đầu năm.

- Tổ chức Giải việt dã Tiền phong cho thanh niên.

- Kỹ năng sống cho thanh niên trong thời hiện đại.

- Liên hoan dân vũ và điệu múa hiện đại trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Liên hoan tiếng hát 2 thế hệ (2 năm/lần)

- Hoạt động văn hóa văn nghệ gây quỹ tại cơ sở.

5.  Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”: chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, các cán bộ Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và các hoạt động lễ hội.

- Phối hợp với Sở tổ chức hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (8/6 hàng năm).

6. Tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao ý thức tự giác của các thành viên trong gia đình; loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, bảo vệ các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng lối ứng xử văn hóa trong học đường, công sở và ở nơi công cộng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, mỹ thuật cho thiếu nhi.

7.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động rộng rãi trong phong trào tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sốn văn hóa tinh thần cho thiếu nhi; bảo tồn và phát huy các giá văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 


Các tin khác