Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Thành Đoàn Phan Thiết: Hiệu quả bước đầu thực hiện phong trào, mô hình tiết kiệm “Việc nhỏ – ý thức lớn” trong đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân

Mô hình tiết kiệm “Việc nhỏ – ý thức lớn” trong đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân được Ban Thường vụ Thành Đoàn Phan Thiết phát động triển khai từ tháng 2/2014. Đây là một trong những nội dung trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Phan Thiết năm 2014. Qua phong trào nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biết yêu thương, chia sẻ, biết sống vì mọi người…giúp hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi đoàn viên thanh niên.

Theo kế hoạch mô hình được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 2 - 5/2014 và giai đoạn 2 từ tháng 8 -10/2014 đối với các trường THPT và các cơ sở Đoàn khác trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cơ sở Đoàn, Đội, các đoàn viên thanh niên, đội viên, học sinh và cả nhân dân sẽ tham gia phong trào tiết kiệm thông qua các hình thức tổ chức mang tính giáo dục thường xuyên như “Ngày hội tình nguyện tiết kiệm”, “Ngày hội tiết kiệm nuôi heo đất”…bằng cách thu gom các loại phế liệu như sách vở, giấy báo, bìa các tông, vỏ một số loại vật dụng, sắt vụn…không còn giá trị sử dụng ở chung quanh địa bàn dân cư như phòng học, sân trường, phòng làm việc, hộ gia đình…số tiền thu được sẽ được các cơ sở Đoàn, Đội sử dụng vào những mục đích ý nghĩa như xây dựng Tủ sách học đường, những sân chơi cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giúp đỡ các bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ hoạt động Đoàn và tham gia đóng góp xây dựng công trình “Vì đàn em thân yêu”…

 

 

Kết thúc giai đoạn 1, các cơ sở Đoàn đã thu gom được các vật dụng không còn sử dụng và bán để gây quỹ, tổ chức các hoạt động công trình, phần việc thanh niên “Vì đàn em thân yêu” được 70 triệu. Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Thành Đoàn Phan Thiết: Hiệu quả bước đầu thực hiện phong trào, mô hình tiết kiệm “Việc nhỏ – ý thức lớn” trong đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân

Mô hình tiết kiệm “Việc nhỏ – ý thức lớn” trong đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân được Ban Thường vụ Thành Đoàn Phan Thiết phát động triển khai từ tháng 2/2014. Đây là một trong những nội dung trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Phan Thiết năm 2014. Qua phong trào nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biết yêu thương, chia sẻ, biết sống vì mọi người…giúp hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi đoàn viên thanh niên.

Theo kế hoạch mô hình được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 2 - 5/2014 và giai đoạn 2 từ tháng 8 -10/2014 đối với các trường THPT và các cơ sở Đoàn khác trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cơ sở Đoàn, Đội, các đoàn viên thanh niên, đội viên, học sinh và cả nhân dân sẽ tham gia phong trào tiết kiệm thông qua các hình thức tổ chức mang tính giáo dục thường xuyên như “Ngày hội tình nguyện tiết kiệm”, “Ngày hội tiết kiệm nuôi heo đất”…bằng cách thu gom các loại phế liệu như sách vở, giấy báo, bìa các tông, vỏ một số loại vật dụng, sắt vụn…không còn giá trị sử dụng ở chung quanh địa bàn dân cư như phòng học, sân trường, phòng làm việc, hộ gia đình…số tiền thu được sẽ được các cơ sở Đoàn, Đội sử dụng vào những mục đích ý nghĩa như xây dựng Tủ sách học đường, những sân chơi cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giúp đỡ các bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ hoạt động Đoàn và tham gia đóng góp xây dựng công trình “Vì đàn em thân yêu”…

 

 

Kết thúc giai đoạn 1, các cơ sở Đoàn đã thu gom được các vật dụng không còn sử dụng và bán để gây quỹ, tổ chức các hoạt động công trình, phần việc thanh niên “Vì đàn em thân yêu” được 70 triệu. Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng.


Các tin khác