Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Khai giảng khóa bồi dưỡng Anh văn giao tiếp

Sáng ngày 29/7/2014, tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dụ - Thể thao tỉnh Bình Thuận, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp cho hơn 50 đoàn viên thanh niên của Sở.

Đ/c Võ Duy Dương – Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại buổi Khai giảng

Mục đích khóa học lần này là nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên của Sở nâng cao kiến thức, tạo được kỹ năng, sự tự tin trong  giao tiếp Anh ngữ, để vận dụng thực hành tốt vào quá trình thực hiện, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn.  Đồng thời, cũng là để góp phần thực hiện tốt phong trào đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và hội nhập Quốc tế của tổ chức Đoàn các cấp trong Khối các cơ quan tỉnh.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Võ Duy Dương – Bí thư Đoàn Khối nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao ý tưởng, nổ lực của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trong việc tổ chức lớp học nêu trên. Đồng chí mong rằng trong quá trình tham gia lớp học, các học viên phải cố gắng, nổ lực, tích cực tham gia xây dựng lớp, hăng hái phát biểu, thào luận để lớp học sôi động, gặt hái được nhiều thành công.
Khóa học sẽ kết thúc và Bế giảng vào ngày 31/10/2014.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Khai giảng khóa bồi dưỡng Anh văn giao tiếp

Sáng ngày 29/7/2014, tại Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dụ - Thể thao tỉnh Bình Thuận, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp cho hơn 50 đoàn viên thanh niên của Sở.

Đ/c Võ Duy Dương – Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại buổi Khai giảng

Mục đích khóa học lần này là nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên của Sở nâng cao kiến thức, tạo được kỹ năng, sự tự tin trong  giao tiếp Anh ngữ, để vận dụng thực hành tốt vào quá trình thực hiện, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn.  Đồng thời, cũng là để góp phần thực hiện tốt phong trào đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và hội nhập Quốc tế của tổ chức Đoàn các cấp trong Khối các cơ quan tỉnh.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Võ Duy Dương – Bí thư Đoàn Khối nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao ý tưởng, nổ lực của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trong việc tổ chức lớp học nêu trên. Đồng chí mong rằng trong quá trình tham gia lớp học, các học viên phải cố gắng, nổ lực, tích cực tham gia xây dựng lớp, hăng hái phát biểu, thào luận để lớp học sôi động, gặt hái được nhiều thành công.
Khóa học sẽ kết thúc và Bế giảng vào ngày 31/10/2014.

 


Các tin khác