Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 28/7/2014 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh.

Ủy viên BCH ủy ban Hội LHTN VN huyện Hàm Tân ra mắt tại Đại hội


Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2014-2019 thực sự là diễn đàn, là ngày hội lớn của tuổi trẻ; là kết quả của sự năng động, sáng tạo và có nhiều nét mới trong cách tiến hành Đại hội.


Tại Đại hội, các cấp bộ Hội đã tổng kết, đánh giá khách quan, thực tế những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn đưa ra những hạn chế, tồn tại; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới bám sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; phù hợp các nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn và sự định hướng của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, của cấp ủy địa phương. Có thể nói, nét nổi bật nhất của sự sáng tạo, năng động trong Đại hội là việc đã có 8/10 đơn vị cấp huyện tiến hành hiệp thương trực tiếp Chủ tịch và các phó chủ tịch tại Đại hội; thành phần Ủy ban Hội các cấp có sự đa dạng về cơ cấu, đối tượng thanh niên. Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội được giấy lên mạnh mẽ, thu hút được nhiều đối tượng thanh niên tham gia, nhiều công trình, phần việc thanh niên được các cấp bộ Hội phát động đã góp phần tích cực trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Các hoạt động của Đại hội đã thể hiện được tính dân chủ, tự nguyện, tự vận động của thanh niên trong tổ chức, đồng thời tạo ra không khí thi đua phấn khởi rộng khắp các địa phương trong toàn tỉnh với nhiều nội dung phong phú. Việc đổi mới trong tổ chức Đại hội các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội cũng như vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong thời gian đến.

Với khí thế trẻ trung, sôi nổi, tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, các cấp bộ Hội đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp quan trọng để đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội; xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với nghề  nghiệp, nhu cầu sở thích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thu hút thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động phong trào thanh niên theo khu vực, đối tượng, chú trọng tập hợp thanh niên khu vực đặc thù, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên khu công nghiệp, thanh niên hoàn lương, yếu thế trong xã hội …. Kết quả tổ chức Đại hội Hội các cấp là tiền đề tốt để Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 26,27/9/2014 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 28/7/2014 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh.

Ủy viên BCH ủy ban Hội LHTN VN huyện Hàm Tân ra mắt tại Đại hội


Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2014-2019 thực sự là diễn đàn, là ngày hội lớn của tuổi trẻ; là kết quả của sự năng động, sáng tạo và có nhiều nét mới trong cách tiến hành Đại hội.


Tại Đại hội, các cấp bộ Hội đã tổng kết, đánh giá khách quan, thực tế những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn đưa ra những hạn chế, tồn tại; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới bám sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; phù hợp các nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn và sự định hướng của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, của cấp ủy địa phương. Có thể nói, nét nổi bật nhất của sự sáng tạo, năng động trong Đại hội là việc đã có 8/10 đơn vị cấp huyện tiến hành hiệp thương trực tiếp Chủ tịch và các phó chủ tịch tại Đại hội; thành phần Ủy ban Hội các cấp có sự đa dạng về cơ cấu, đối tượng thanh niên. Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội được giấy lên mạnh mẽ, thu hút được nhiều đối tượng thanh niên tham gia, nhiều công trình, phần việc thanh niên được các cấp bộ Hội phát động đã góp phần tích cực trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Các hoạt động của Đại hội đã thể hiện được tính dân chủ, tự nguyện, tự vận động của thanh niên trong tổ chức, đồng thời tạo ra không khí thi đua phấn khởi rộng khắp các địa phương trong toàn tỉnh với nhiều nội dung phong phú. Việc đổi mới trong tổ chức Đại hội các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội cũng như vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong thời gian đến.

Với khí thế trẻ trung, sôi nổi, tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, các cấp bộ Hội đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp quan trọng để đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội; xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với nghề  nghiệp, nhu cầu sở thích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thu hút thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung và phương thức hoạt động phong trào thanh niên theo khu vực, đối tượng, chú trọng tập hợp thanh niên khu vực đặc thù, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên khu công nghiệp, thanh niên hoàn lương, yếu thế trong xã hội …. Kết quả tổ chức Đại hội Hội các cấp là tiền đề tốt để Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 26,27/9/2014 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.


Các tin khác