Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Cụm thi đua số 2 Đoàn Công an tỉnh bàn giao công trình “Cầu thoát nước dân sinh”

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014, Cụm thi đua số 2 trực thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình thanh niên “Cầu thoát nước dân sinh” cho chính quyền và nhân dân thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. 

Công trình thanh niên “Cầu thoát nước dân sinh” có chiều dài 2,5m – rộng 3m – cao 1,2m do Cụm thi đua số 2 thiết kế và đóng góp kinh phí xây dựng với tổng giá trị 27 triệu đồng nhằm góp phần giải quyết những khó khăn về đi lại của bà con thôn 3 xã Đức Bình.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Cụm thi đua số 2 Đoàn Công an tỉnh bàn giao công trình “Cầu thoát nước dân sinh”

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014, Cụm thi đua số 2 trực thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình thanh niên “Cầu thoát nước dân sinh” cho chính quyền và nhân dân thôn 3, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. 

Công trình thanh niên “Cầu thoát nước dân sinh” có chiều dài 2,5m – rộng 3m – cao 1,2m do Cụm thi đua số 2 thiết kế và đóng góp kinh phí xây dựng với tổng giá trị 27 triệu đồng nhằm góp phần giải quyết những khó khăn về đi lại của bà con thôn 3 xã Đức Bình.


Các tin khác