Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Uỷ ban hội tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTNVN thị xã Lagi khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 28/7/2014 vừa qua UBH thị xã La Gi tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã La Gi khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Hội trường UBND thị xã. Đến dự Đại hội có Anh Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh Đoàn -  Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Tôn Thất Muộn – UVTV thị ủy – Phó chủ tịch UBND thị xã; có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Cấp ủy của các xã, phường, thường trực các xã, phường Đoàn và 160 đại biểu về dự Đại hội.

Trước khi vào Đại hội UBH thị xã tổ chức cho 160 đại biểu dâng hoa, báo công Bác nhằm thể hiện lòng biết ơn của thế hệ thanh niên thị xã La Gi.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 và các chỉ tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua như: Kết quả thực hiện 03 cuộc vận và 02 chương trình động lớn của Hội đã đạt được nhiều thành tích cao; các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 đã đạt và vượt chỉ tiêu. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2019 với chủ đề “nâng cao CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN” và 10 chỉ tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 đa số các đại biểu đều thống nhất cao. Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến của Thường trực thị ủy; Thường trực UBH hội tỉnh để bổ sung vào văn kiện Đại hội.

Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc với trách nhiệm cao; Đại hội đã hiệp thương cử 28 anh, chị vào UBH thị xã La Gi khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và 16 anh, chị đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh (khuyết 2 anh, chị); Anh Lê Minh Tuấn – Phó bí thư Thị Đoàn được Hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Chị Võ Thị Ánh Thu – UVBTV Thị Đoàn được hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Uỷ ban hội tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTNVN thị xã Lagi khoá II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 28/7/2014 vừa qua UBH thị xã La Gi tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã La Gi khóa II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Hội trường UBND thị xã. Đến dự Đại hội có Anh Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh Đoàn -  Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Tôn Thất Muộn – UVTV thị ủy – Phó chủ tịch UBND thị xã; có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo Cấp ủy của các xã, phường, thường trực các xã, phường Đoàn và 160 đại biểu về dự Đại hội.

Trước khi vào Đại hội UBH thị xã tổ chức cho 160 đại biểu dâng hoa, báo công Bác nhằm thể hiện lòng biết ơn của thế hệ thanh niên thị xã La Gi.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 và các chỉ tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua như: Kết quả thực hiện 03 cuộc vận và 02 chương trình động lớn của Hội đã đạt được nhiều thành tích cao; các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 đã đạt và vượt chỉ tiêu. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2019 với chủ đề “nâng cao CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HỘI, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN” và 10 chỉ tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 đa số các đại biểu đều thống nhất cao. Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến của Thường trực thị ủy; Thường trực UBH hội tỉnh để bổ sung vào văn kiện Đại hội.

Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc với trách nhiệm cao; Đại hội đã hiệp thương cử 28 anh, chị vào UBH thị xã La Gi khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và 16 anh, chị đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh (khuyết 2 anh, chị); Anh Lê Minh Tuấn – Phó bí thư Thị Đoàn được Hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Chị Võ Thị Ánh Thu – UVBTV Thị Đoàn được hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2014 – 2019.


Các tin khác