Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đại hội Đại biểu Hội LHTN VIệt Nam Huyện Hàm Thuận Nam khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Vừa qua vào ngày 21/7/2014, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Tham dự Đại hội có Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Đồng chí Hồng Thanh Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng 130 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội; Đại hội cũng rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp các đơn vị huyện bạn và đơn vị kết nghĩa Thị đoàn Thuận An tỉnh Bình Dương cũng về tham dự và chúc mừng Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua (2009 - 2014), công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Hàm Thuận Nam  đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Các cấp Hội đã chủ động đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên; đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong đó chú trọng đến giáo dục truyền thống, ý thức chính trị, đạo đức lối sống của hội viên, thanh niên. 

Với Khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Hàm Thuận Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam huyện sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Hội như: “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện và an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”; đồng thời, thực hiện tốt các chương trình của hội: chương trình “Khi Tổ quốc cần”, chương trình “xây dựng tổ chức Hội mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ xây dựng quê hương đất nước; đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội, nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Anh Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Hội LHTN Việt Nam huyện. Đồng thời, tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, hội viên sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhằm đưa Nghị quyết của Đại hội sớm phát huy tác dụng trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của huyện Hàm Thuận Nam

Đại hội đã hiệp thương bầu ủy viên Ủy ban Hội khóa V nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 29 đại biểu và Anh Hoàng Vân, Phó Bí thư Huyện đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 20 anh chị.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đại hội Đại biểu Hội LHTN VIệt Nam Huyện Hàm Thuận Nam khoá V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Vừa qua vào ngày 21/7/2014, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Tham dự Đại hội có Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Đồng chí Hồng Thanh Nam, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng 130 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội; Đại hội cũng rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp các đơn vị huyện bạn và đơn vị kết nghĩa Thị đoàn Thuận An tỉnh Bình Dương cũng về tham dự và chúc mừng Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua (2009 - 2014), công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Hàm Thuận Nam  đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Các cấp Hội đã chủ động đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên; đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong đó chú trọng đến giáo dục truyền thống, ý thức chính trị, đạo đức lối sống của hội viên, thanh niên. 

Với Khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Hàm Thuận Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam huyện sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Hội như: “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện và an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”; đồng thời, thực hiện tốt các chương trình của hội: chương trình “Khi Tổ quốc cần”, chương trình “xây dựng tổ chức Hội mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ xây dựng quê hương đất nước; đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội, nâng cao trình độ tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Anh Tiêu Hồng Phúc – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Hội LHTN Việt Nam huyện. Đồng thời, tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, hội viên sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhằm đưa Nghị quyết của Đại hội sớm phát huy tác dụng trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của huyện Hàm Thuận Nam

Đại hội đã hiệp thương bầu ủy viên Ủy ban Hội khóa V nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 29 đại biểu và Anh Hoàng Vân, Phó Bí thư Huyện đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 20 anh chị.


Các tin khác