Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tuổi trẻ xung kích

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một giải pháp trọng tâm mà Tỉnh Đoàn đã và đang thực hiện.

 

 

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn đã tổ chức phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên dưới nhiều chủ đề. Nội dung xoay quanh việc thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu, bia đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”…

Những phần việc gây ấn tượng mà Đoàn đã góp phần vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là thực hiện nhiều mô hình hoạt động. Ngoài mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học, các Đoàn cơ sở còn triển khai đội tình nguyện hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường vào các giờ cao điểm; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận động học sinh không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định. Không ít cơ sở Đoàn linh hoạt áp dụng cách làm sáng tạo, tác động trực tiếp đến ý thức của đông đảo người dân.

Trong năm 2014, Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức Đoàn các xã, phường, thị trấn và các trường học phối hợp xây dựng chuyên mục an toàn giao thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Tổ chức các cuộc thi sáng tác Slogan, video clip tuyên truyền về An toàn giao thông, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, thi ảnh, các tiểu phẩm về văn hóa giao thông cho thanh niên, học sinh tại địa phương. Thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề sẽ ưu tiên phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đặc biệt trong năm 2014 mỗi Đoàn cấp huyện phải tổ chức ít nhất hai hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, duy trì Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, có mô hình sáng tạo trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông tập trung vào tháng 3, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” từ tháng 6 - 8, Tháng An toàn giao thông - tháng 9”…

Để các hoạt động đi vào thực chất, Tỉnh Đoàn yêu cầu các cơ sở trực thuộc ký cam kết đơn vị không có đoàn viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không có đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép mất trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia và chất kích thích bị cấm trước khi điều khiển phương tiện. Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động xây dựng “Văn hóa giao thông” trong học sinh THPT, thành lập đội xung kích thực hiện điều tiết giao thông tại cổng học đường.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền ATGT theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niên khu vực đô thị, thanh niên công nhân; tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi đăng ký thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng hình thức ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia ma túy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tổ chức thành lập xây dựng và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đội tuyên truyền về an toàn giao thông trong việc xác định nội dung, xây dựng viết kịch bản; tổ chức lưu diễn cho đội; những nội dung chính cần tuyên truyền, giáo dục như: Luật giao thông, các tình huống giao thông và văn hoá khi tham gia giao thông; chương trình có thể được thể hiện theo dạng sân khấu hoá mở, giao lưu trực tiếp với khán giả; tổ chức các Hội thi tuyên truyền viên về an toàn giao thông và phát động cuộc thi sáng tác Slogan, video clip tuyên truyền về an toàn giao thông. Đặc biệt, trong năm 2014, các cấp bộ Đoàn sẽ phối hợp Ban an toàn giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội nhằm bổ sung một số kiến thức cơ bản của pháp luật giúp hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông cho đoàn viên thanh niên như: Kỹ năng lái xe khoa học và an toàn; phương pháp tuyên truyền, kỹ năng xử lý các tình huống trong giao thông; hướng dẫn cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn; giới thiệu Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức học và thi nhận giấy phép lái xe hạng A1 cho thanh niên khi đủ 18 tuổi…góp phần cùng các cấp, các ngành xây dựng nếp sống văn hoá của người dân nhi khi tham gia giao thông.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tuổi trẻ xung kích

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một giải pháp trọng tâm mà Tỉnh Đoàn đã và đang thực hiện.

 

 

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn đã tổ chức phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên dưới nhiều chủ đề. Nội dung xoay quanh việc thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu, bia đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”…

Những phần việc gây ấn tượng mà Đoàn đã góp phần vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là thực hiện nhiều mô hình hoạt động. Ngoài mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học, các Đoàn cơ sở còn triển khai đội tình nguyện hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường vào các giờ cao điểm; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận động học sinh không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định. Không ít cơ sở Đoàn linh hoạt áp dụng cách làm sáng tạo, tác động trực tiếp đến ý thức của đông đảo người dân.

Trong năm 2014, Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức Đoàn các xã, phường, thị trấn và các trường học phối hợp xây dựng chuyên mục an toàn giao thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Tổ chức các cuộc thi sáng tác Slogan, video clip tuyên truyền về An toàn giao thông, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, thi ảnh, các tiểu phẩm về văn hóa giao thông cho thanh niên, học sinh tại địa phương. Thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề sẽ ưu tiên phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông, đặc biệt trong năm 2014 mỗi Đoàn cấp huyện phải tổ chức ít nhất hai hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, duy trì Đội Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, có mô hình sáng tạo trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông tập trung vào tháng 3, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” từ tháng 6 - 8, Tháng An toàn giao thông - tháng 9”…

Để các hoạt động đi vào thực chất, Tỉnh Đoàn yêu cầu các cơ sở trực thuộc ký cam kết đơn vị không có đoàn viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng khi đi hoặc ngồi sau mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không có đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép mất trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia và chất kích thích bị cấm trước khi điều khiển phương tiện. Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động xây dựng “Văn hóa giao thông” trong học sinh THPT, thành lập đội xung kích thực hiện điều tiết giao thông tại cổng học đường.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền ATGT theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niên khu vực đô thị, thanh niên công nhân; tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi đăng ký thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng hình thức ký cam kết không điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia ma túy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tổ chức thành lập xây dựng và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đội tuyên truyền về an toàn giao thông trong việc xác định nội dung, xây dựng viết kịch bản; tổ chức lưu diễn cho đội; những nội dung chính cần tuyên truyền, giáo dục như: Luật giao thông, các tình huống giao thông và văn hoá khi tham gia giao thông; chương trình có thể được thể hiện theo dạng sân khấu hoá mở, giao lưu trực tiếp với khán giả; tổ chức các Hội thi tuyên truyền viên về an toàn giao thông và phát động cuộc thi sáng tác Slogan, video clip tuyên truyền về an toàn giao thông. Đặc biệt, trong năm 2014, các cấp bộ Đoàn sẽ phối hợp Ban an toàn giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội nhằm bổ sung một số kiến thức cơ bản của pháp luật giúp hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông cho đoàn viên thanh niên như: Kỹ năng lái xe khoa học và an toàn; phương pháp tuyên truyền, kỹ năng xử lý các tình huống trong giao thông; hướng dẫn cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quy định; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn; giới thiệu Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức học và thi nhận giấy phép lái xe hạng A1 cho thanh niên khi đủ 18 tuổi…góp phần cùng các cấp, các ngành xây dựng nếp sống văn hoá của người dân nhi khi tham gia giao thông.


Các tin khác