Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Thanh niên: Người bạn đồng hành của thanh niên trong nghề nghiệp việc làm

Tiếp tục triển khai phong trào “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp” được phát động từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các cấp bộ Đoàn trên phạm vi toàn tỉnh xác định việc hỗ trợ thanh niên học nghề và lập nghiệp là vấn đề cốt yếu của phong trào, do vậy trong những năm qua, tổ chức Đoàn luôn sát cánh cùng thanh niên trong việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp, cũng như tạo việc làm cho thanh niên bằng các chương trình liên tịch cụ thể với các ngành chức năng, qua đó có những hành động cụ thể để hỗ trợ thanh niên trong học nghề, lập thân lập nghiệp tạo những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt đời sống xã hội.

 

Để triển khai công tác này, trước hết tổ chức Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về học nghề, phát huy chuyên trang “Học nghề - Lập nghiệp” trên Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận, website Tỉnh đoàn để cập nhật những thông tin liên quan đến học nghề - lập nghiệp, đăng tải các thông tin về nghề nghiệp, việc làm, các tin tức về tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo nghề tại địa phương, phối hợp tổ chức các hoạt động “Hội chợ việc làm”, “Chợ việc làm”. Qua đó cung cấp thông tin về tình hình và nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn cũng như của cả nước, giúp sinh viên chuẩn bị ra trường có hành trang, kỹ năng khi liên hệ xin việc làm; phối hợp với ngành GD-ĐT, tổ chức các buổi tư vấn mùa thi và định hướng nghề nghiệp; giải đáp những thắc mắc, cung cấp những thông tin chi tiết thi tuyển và đào tạo cho thanh niên, học sinh trong toàn tỉnh. Các cơ sở đoàn cũng chủ động nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cụ thể hoá các chủ trương về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… Cùng với đó, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu và được thanh niên tích cực hưởng ứng. Chỉ trong mấy năm, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các Ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp cho hơn 30.426 lượt đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên tại các vùng nông thôn và trường học nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên có những nhận thức đúng đắn về lao động và việc làm; tổ chức dạy nghề cho hơn 300 thanh niên, trong đó đối tượng được học nghề chủ yếu là thanh niên nông thôn với các nành nghề đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, tin học văn phòng, điện cơ - điện dân cụng, sữa chửa thiết bị lạnh, xây dựng dân dụng, phối hợp tổ chức dạy nghề cho hơn 112 bộ đội xuất ngũ, 32 thanh niên sau cai nghiện ma túy và 35 thanh niên dân tộc thiểu số…

Đặc biệt ở cấp tỉnh, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều phối hợp với Trung tâm khuyến công, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức các lớp “Khởi sự doanh nghiệp” cho thanh niên nhằm cung cấp kiến thức và trang bị một số kỹ năng về hướng nghiệp và việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở như hướng dẫn triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề - Lập nghiệp giai đoạn 2008 – 2015”, chính sách và thực thi chính sách về nghề nghiệp và việc làm, kiến thức Hướng nghiệp – Học nghề - Việc làm, thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Để giải quyết lao động nông nhàn ở nông thôn, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh mở 34 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn với những nội dung phù hợp với điều kiện tự nhiên của mỗi địa phương như: trồng Thanh long theo tiêu chuẩn VietGap ở Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc, trồng lúa ở Bắc Bình, trồng mì ở LaGi, trồng đậu và bắp ở Đức Linh, sản xuất phân vi sinh, trồng rau thủy canh,…

 Mặc dù có nhiều cố gắng, song thực tế phải nhìn nhận rằng kết quả dạy nghề chủ yếu là dạy nghề ngắn hạn, chất lượng dạy nghề ở một số ngành nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động. Công tác chiêu sinh và duy trì sĩ số của các lớp đào tạo nghề gặp không ít khó khăn. Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu cũng như phương pháp triển khai thực hiện các Đề án liên quan đến công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho thanh niên nên chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ sở.

Trước thực trạng đó, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tăng cường cập nhật thông tin về Nghề nghiệp – việc làm để tăng tải trên các phương tiện truyền thông của Đoàn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc lao động; Phát động các phong trào, các chương trình khyến khích phát huy ý thức tự học nghề, tự tạo việc làm, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, điều quan trọng vẫn là ý thức về nghề nghiệp và việc làm của các bạn thanh niên, nếu chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nữa trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội là mỗi người đều phải lao động bằng sức lực của mình; chúng ta biết tự nhìn nhận khả năng, năng lực của bản thân để xác định nghề nghiệp cho mình trong tương lai, qua đó theo học các khóa đào tạo nghề để tìm kiếm công việc phù hợp thì chắc chắn sẽ ổn định được cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương.                                              


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đoàn Thanh niên: Người bạn đồng hành của thanh niên trong nghề nghiệp việc làm

Tiếp tục triển khai phong trào “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp” được phát động từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, các cấp bộ Đoàn trên phạm vi toàn tỉnh xác định việc hỗ trợ thanh niên học nghề và lập nghiệp là vấn đề cốt yếu của phong trào, do vậy trong những năm qua, tổ chức Đoàn luôn sát cánh cùng thanh niên trong việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp, cũng như tạo việc làm cho thanh niên bằng các chương trình liên tịch cụ thể với các ngành chức năng, qua đó có những hành động cụ thể để hỗ trợ thanh niên trong học nghề, lập thân lập nghiệp tạo những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt đời sống xã hội.

 

Để triển khai công tác này, trước hết tổ chức Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về học nghề, phát huy chuyên trang “Học nghề - Lập nghiệp” trên Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận, website Tỉnh đoàn để cập nhật những thông tin liên quan đến học nghề - lập nghiệp, đăng tải các thông tin về nghề nghiệp, việc làm, các tin tức về tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo nghề tại địa phương, phối hợp tổ chức các hoạt động “Hội chợ việc làm”, “Chợ việc làm”. Qua đó cung cấp thông tin về tình hình và nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn cũng như của cả nước, giúp sinh viên chuẩn bị ra trường có hành trang, kỹ năng khi liên hệ xin việc làm; phối hợp với ngành GD-ĐT, tổ chức các buổi tư vấn mùa thi và định hướng nghề nghiệp; giải đáp những thắc mắc, cung cấp những thông tin chi tiết thi tuyển và đào tạo cho thanh niên, học sinh trong toàn tỉnh. Các cơ sở đoàn cũng chủ động nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cụ thể hoá các chủ trương về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… Cùng với đó, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu và được thanh niên tích cực hưởng ứng. Chỉ trong mấy năm, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các Ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp cho hơn 30.426 lượt đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên tại các vùng nông thôn và trường học nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên có những nhận thức đúng đắn về lao động và việc làm; tổ chức dạy nghề cho hơn 300 thanh niên, trong đó đối tượng được học nghề chủ yếu là thanh niên nông thôn với các nành nghề đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, tin học văn phòng, điện cơ - điện dân cụng, sữa chửa thiết bị lạnh, xây dựng dân dụng, phối hợp tổ chức dạy nghề cho hơn 112 bộ đội xuất ngũ, 32 thanh niên sau cai nghiện ma túy và 35 thanh niên dân tộc thiểu số…

Đặc biệt ở cấp tỉnh, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều phối hợp với Trung tâm khuyến công, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức các lớp “Khởi sự doanh nghiệp” cho thanh niên nhằm cung cấp kiến thức và trang bị một số kỹ năng về hướng nghiệp và việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở như hướng dẫn triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề - Lập nghiệp giai đoạn 2008 – 2015”, chính sách và thực thi chính sách về nghề nghiệp và việc làm, kiến thức Hướng nghiệp – Học nghề - Việc làm, thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Để giải quyết lao động nông nhàn ở nông thôn, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh mở 34 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn với những nội dung phù hợp với điều kiện tự nhiên của mỗi địa phương như: trồng Thanh long theo tiêu chuẩn VietGap ở Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc, trồng lúa ở Bắc Bình, trồng mì ở LaGi, trồng đậu và bắp ở Đức Linh, sản xuất phân vi sinh, trồng rau thủy canh,…

 Mặc dù có nhiều cố gắng, song thực tế phải nhìn nhận rằng kết quả dạy nghề chủ yếu là dạy nghề ngắn hạn, chất lượng dạy nghề ở một số ngành nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động. Công tác chiêu sinh và duy trì sĩ số của các lớp đào tạo nghề gặp không ít khó khăn. Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu cũng như phương pháp triển khai thực hiện các Đề án liên quan đến công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho thanh niên nên chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ sở.

Trước thực trạng đó, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tăng cường cập nhật thông tin về Nghề nghiệp – việc làm để tăng tải trên các phương tiện truyền thông của Đoàn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc lao động; Phát động các phong trào, các chương trình khyến khích phát huy ý thức tự học nghề, tự tạo việc làm, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, điều quan trọng vẫn là ý thức về nghề nghiệp và việc làm của các bạn thanh niên, nếu chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nữa trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội là mỗi người đều phải lao động bằng sức lực của mình; chúng ta biết tự nhìn nhận khả năng, năng lực của bản thân để xác định nghề nghiệp cho mình trong tương lai, qua đó theo học các khóa đào tạo nghề để tìm kiếm công việc phù hợp thì chắc chắn sẽ ổn định được cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương.                                              


Các tin khác