Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội “Thanh niên với nghề nghiệp - việc làm” năm 2014

Ngày 27/7/2014, tại hội trường Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Lagi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp - việc làm năm 2014.

Các bạn ĐVTN đang tìm kiếm thông tin việc làm tại các nhà tuyển dụng


Đây là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Bình Thuận với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh trong việc triển khai các hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên địa bàn dân cư nhằm giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận các Doanh nghiệp có nhu cầu lao động để nắm bắt thông tin về nghề nghiệp việc làm, chủ động đăng ký tìm việc cho phù hợp với điều kiện, năng lực bản thân.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Thuận; các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các Ban Tỉnh Đoàn; đại diện 12 doanh nghiệp và hơn 500 bạn đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Lagi và huyện Hàm Tân đã về tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các bạn đoàn viên thanh niên đã được tư vấn về các chính sách ưu đãi, các thông tin nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong thanh niên hiện nay và được đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chia sẻ các thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động tại công ty, doanh nghiệp… Đồng thời, tại ngày hội, các bạn đoàn viên đã tham gia giao lưu, phỏng vấn đặt nhiều câu hỏi mà bản thân quan tâm, cần chia sẻ về nghề nghiệp, việc làm đối với các công ty, doanh nghiệp.

 Kết thúc ngày hội, có 80 hồ sơ đăng ký tham gia các lớp học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề và Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận; 245 đoàn viên thanh niên đăng ký nộp hồ sơ tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty, doanh nghiệp.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội “Thanh niên với nghề nghiệp - việc làm” năm 2014

Ngày 27/7/2014, tại hội trường Nhà văn hóa thiếu nhi thị xã Lagi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp - việc làm năm 2014.

Các bạn ĐVTN đang tìm kiếm thông tin việc làm tại các nhà tuyển dụng


Đây là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Bình Thuận với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh trong việc triển khai các hoạt động tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên địa bàn dân cư nhằm giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận các Doanh nghiệp có nhu cầu lao động để nắm bắt thông tin về nghề nghiệp việc làm, chủ động đăng ký tìm việc cho phù hợp với điều kiện, năng lực bản thân.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Thuận; các đồng chí Thường trực, Trưởng, Phó các Ban Tỉnh Đoàn; đại diện 12 doanh nghiệp và hơn 500 bạn đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Lagi và huyện Hàm Tân đã về tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các bạn đoàn viên thanh niên đã được tư vấn về các chính sách ưu đãi, các thông tin nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong thanh niên hiện nay và được đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chia sẻ các thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động tại công ty, doanh nghiệp… Đồng thời, tại ngày hội, các bạn đoàn viên đã tham gia giao lưu, phỏng vấn đặt nhiều câu hỏi mà bản thân quan tâm, cần chia sẻ về nghề nghiệp, việc làm đối với các công ty, doanh nghiệp.

 Kết thúc ngày hội, có 80 hồ sơ đăng ký tham gia các lớp học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề và Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận; 245 đoàn viên thanh niên đăng ký nộp hồ sơ tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty, doanh nghiệp.


Các tin khác