Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Công an Bình Thuận tình nguyện vì nhân dân phục vụ

Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và 105 năm Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng, đây là dịp để làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng và đặc biệt là tiếp tục thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.

Với chủ đề công tác năm 2019 là: “Tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ Công an Bình Thuận xác định mục tiêu 100% Đoàn cấp cơ sở trở lên triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện.

Năm 2018, thực hiện “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động sáng tạo qua đó, tổ chức Đoàn đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi giúp đoàn viên tiếp cận, phát huy khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện 36 công trình, phần việc thanh niên, 6 mô hình sáng tạo vào công tác chuyên môn, bước đầu tham gia Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của thanh niên Công an góp phần đáng kể trong đổi mới quy trình, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công tác, giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới của đơn vị.

Các phong trào hành động cách mạng mà trọng tâm, xuyên suốt là phong trào “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với đợt sinh hoạt kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt hiệu quả tốt. Nội dung các phong trào được cụ thể hoá phù hợp với đoàn viên và thực tế ở cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”, tổ chức Đoàn đã tập trung bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng rèn luyện bồi dưỡng, kết nạp 77 đồng chí.

Tổng kết phong trào thi đua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018; Trung ương Đoàn, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2019 với chủ đề công tác năm: “Tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ Công an Bình Thuận thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộđoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các chương trình, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Đoàn. Đề xuất 100 ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên CAND và Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện 02 công trình thanh niên. 100% cơ sở đoàn có công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 100% cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện 02 công trình hoặc phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn. 100% Cụm thi đua, cơ sở đoàn tổ chức được hoạt động tình nguyện.

Với những nội dung, phương hướng và các giải pháp tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 đưa ra, đặc biệt là chủ đề công tác năm 2019 “Tình nguyện vì nhân dân phục vụ” gắn với "Năm Thanh niên tình nguyện" 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm, đề nghị lưu ý một số vấn đề. Theo đó, cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên trong bối cảnh hiện nay; đẩy mạnh phát huy các phong trào: “Thanh niên CAND xung kích, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Thanh niên tình nguyện”...; phát huy cao độ vai trò xung kích của thanh niên Công an trong các lĩnh vực công tác; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đăng ký thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN