Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cú trú.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 22/7/2014 với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

Hội nghị đã nhìn nhận, đánh giá kết quả thông tin tình hình đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; kết quả công tác tạo nguồn, phát triển đoàn viên địa bàn dân cư và đánh giá tình hình sinh hoạt chi đoàn của các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Theo đó, từ khi triển khai hướng dẫn 66 HD/BTC ngày 6/6/2013 của Ban tổ chức trung ương Đoàn về việc hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cu trú; trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, 100% các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã riển khai thực hiện và hướng dẫn đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Mặc dù được triển khai trong thời gian ngắn nhưng bước đầu đã đạt được những hiệu quả tích cực: việc các đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú đã giúp cho hoạt động Đoàn ở khu dân cư khởi sắc hơn, có nhiều nội dung hoạt động và giải pháp mang nhiều dấu ấn của Đoàn hơn, thông qua những nội dung, giải pháp phù hợp, chất lượng hoạt động tại các chi đoàn, đặc biệt là các chi đoàn trên địa bàn dân cư đã không ngừng được nâng cao, các hình thức sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của đoàn viên thanh niên…Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số cơ sở Đoàn còn chậm triển khai thông tin cho đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; đoàn viên thanh niên chưa thật sự chủ động trong việc liên hệ nắm thông tin sinh hoạt tại nơi cư trú dẫn đến một số cơ sở Đoàn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện…

Tại Hội nghị, Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và và Đoàn trực thuộc cũng trình bày đánh giá một số nội dung về kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao năm 2014 và chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; đánh giá tình hình tham gia sinh hoạt hè của đoàn viên học sinh; kết quả xây dựng cốt cán chính trị; hướng dẫn thực hiện mô hình “nêu gương” của cán bộ Đoàn và thống nhất dự thảo kế hoạch gây quỹ thực hiện công trình “thủy lợi nhỏ cấp tỉnh”. Cụ thể, các nội dung công việc theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều được các đơn vị cố gắng triển khai và hoàn thành tốt; tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn: công tác triển khai sinh hoạt Đoàn nơi cư trú vẫn còn hạn chế, nội dung triển khai chưa đạt hiệu quả; quy trình kết nạp và sinh hoạt trên địa bàn dân cư còn chưa đảm bảo; công tác tạo nguồn chưa được quan tâm đúng mức; chưa phát huy được thế mạnh và hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng cốt cán chính trị…

Ghi nhận những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian qua. Về nhiệm vụ cuối năm 2014, đồng chí lưu ý các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần chú trọng hơn nữa trong việc đánh giá chất lượng đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú và quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn dân cư; chú trọng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở; kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn nhất là các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư. Về các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao, đồng chí đề nghị các đơn vị cần rà lại nội dung và triển khai thực hiện cho hiệu quả; đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của địa phương, đơn vị trong “Năm Thanh niên Tình nguyện”; hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam ở cấp huyện và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014  - 2019.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cú trú.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 22/7/2014 với các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

Hội nghị đã nhìn nhận, đánh giá kết quả thông tin tình hình đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; kết quả công tác tạo nguồn, phát triển đoàn viên địa bàn dân cư và đánh giá tình hình sinh hoạt chi đoàn của các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Theo đó, từ khi triển khai hướng dẫn 66 HD/BTC ngày 6/6/2013 của Ban tổ chức trung ương Đoàn về việc hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cu trú; trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, 100% các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã riển khai thực hiện và hướng dẫn đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Mặc dù được triển khai trong thời gian ngắn nhưng bước đầu đã đạt được những hiệu quả tích cực: việc các đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú đã giúp cho hoạt động Đoàn ở khu dân cư khởi sắc hơn, có nhiều nội dung hoạt động và giải pháp mang nhiều dấu ấn của Đoàn hơn, thông qua những nội dung, giải pháp phù hợp, chất lượng hoạt động tại các chi đoàn, đặc biệt là các chi đoàn trên địa bàn dân cư đã không ngừng được nâng cao, các hình thức sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của đoàn viên thanh niên…Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số cơ sở Đoàn còn chậm triển khai thông tin cho đoàn viên về sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; đoàn viên thanh niên chưa thật sự chủ động trong việc liên hệ nắm thông tin sinh hoạt tại nơi cư trú dẫn đến một số cơ sở Đoàn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện…

Tại Hội nghị, Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và và Đoàn trực thuộc cũng trình bày đánh giá một số nội dung về kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao năm 2014 và chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; đánh giá tình hình tham gia sinh hoạt hè của đoàn viên học sinh; kết quả xây dựng cốt cán chính trị; hướng dẫn thực hiện mô hình “nêu gương” của cán bộ Đoàn và thống nhất dự thảo kế hoạch gây quỹ thực hiện công trình “thủy lợi nhỏ cấp tỉnh”. Cụ thể, các nội dung công việc theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đều được các đơn vị cố gắng triển khai và hoàn thành tốt; tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và chưa đạt được hiệu quả như mong muốn: công tác triển khai sinh hoạt Đoàn nơi cư trú vẫn còn hạn chế, nội dung triển khai chưa đạt hiệu quả; quy trình kết nạp và sinh hoạt trên địa bàn dân cư còn chưa đảm bảo; công tác tạo nguồn chưa được quan tâm đúng mức; chưa phát huy được thế mạnh và hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng cốt cán chính trị…

Ghi nhận những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian qua. Về nhiệm vụ cuối năm 2014, đồng chí lưu ý các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc cần chú trọng hơn nữa trong việc đánh giá chất lượng đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú và quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn dân cư; chú trọng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở; kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn nhất là các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư. Về các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao, đồng chí đề nghị các đơn vị cần rà lại nội dung và triển khai thực hiện cho hiệu quả; đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của địa phương, đơn vị trong “Năm Thanh niên Tình nguyện”; hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam ở cấp huyện và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014  - 2019.


Các tin khác