Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tánh Linh : Tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tánh Linh – Đơn vị thứ 05 tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019 của tỉnh Bình Thuận.

 

Tánh Linh là một huyện miền núi, nằm về phía tây nam của tỉnh Bình Thuận và cũng là đơn vị huyện thứ 05 tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019 so với tổng số 10/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh Bình Thuận.

Sáng ngày 18/7/2014, Hội LHTN Việt Nam huyện Tánh Linh chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 140 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 hội viên trong toàn huyện đến tham dự. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có anh Tiêu Hồng Phúc – Bí Thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Đình Lâm – UVTU huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh; đồng chí Phạm Tươi – Huyện ủy viên – Trưởng ban Dân vận huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể trong huyện cùng các anh, chị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ trước.
 

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014 – 2019 cũng như báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Hội huyện nhiệm kỳ qua. Đa số các đại biểu tham gia Đại hội đều thống nhất với các dự thảo báo cáo cũng như phương hướng và 09 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại diện Huyện ủy, Thường trực Ủy ban Hội tỉnh để bổ sung vào trong văn kiện của Đại hội.


Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Bí Thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận phát biểu tại đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương; Đại hội đã hiệp thương 31 anh, chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 12 đại biểu dự Đại hội cấp trên (trong đó có 02 đại biểu dự khuyết). Chị Huỳnh Thị Yến - Phó Bí thư huyện Đoàn Tánh Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa III được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương trực tiếp 02 anh, chị giữ chức Phó chủ Hội huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hải Long – Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn

 

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tánh Linh : Tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tánh Linh – Đơn vị thứ 05 tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019 của tỉnh Bình Thuận.

 

Tánh Linh là một huyện miền núi, nằm về phía tây nam của tỉnh Bình Thuận và cũng là đơn vị huyện thứ 05 tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019 so với tổng số 10/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh Bình Thuận.

Sáng ngày 18/7/2014, Hội LHTN Việt Nam huyện Tánh Linh chính thức tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 140 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 hội viên trong toàn huyện đến tham dự. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có anh Tiêu Hồng Phúc – Bí Thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Đình Lâm – UVTU huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh; đồng chí Phạm Tươi – Huyện ủy viên – Trưởng ban Dân vận huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể trong huyện cùng các anh, chị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các nhiệm kỳ trước.
 

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 – 2014 và phương hướng nhiệm kỳ 2014 – 2019 cũng như báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Hội huyện nhiệm kỳ qua. Đa số các đại biểu tham gia Đại hội đều thống nhất với các dự thảo báo cáo cũng như phương hướng và 09 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại diện Huyện ủy, Thường trực Ủy ban Hội tỉnh để bổ sung vào trong văn kiện của Đại hội.


Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Bí Thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận phát biểu tại đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương; Đại hội đã hiệp thương 31 anh, chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 12 đại biểu dự Đại hội cấp trên (trong đó có 02 đại biểu dự khuyết). Chị Huỳnh Thị Yến - Phó Bí thư huyện Đoàn Tánh Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa III được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương trực tiếp 02 anh, chị giữ chức Phó chủ Hội huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hải Long – Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn

 

 


Các tin khác