Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2014

Sáng ngày 14/7/2014, tại Hội trường Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tiến hành sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2014.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe thường trực Ủy Ban Hội tỉnh Báo cáo nhanh về kết công tác Hội trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2014 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sự quan tâm phối hợp của Cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014 cơ bản đạt từ 50% trở lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội được tập trung đúng mức, nhất là trong việc tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. Các chương trình, các cuộc vận động của Hội được tập trung triển khai và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của hội viên thanh niên được quan tâm nên đã tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích, góp phần thiết thực trong công tác tập hợp thanh niên, tạo được sự đồng tình ủng hộ của hội viên thanh niên cũng như quần chúng nhân dân; công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp bộ Hội đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, thành lập được nhiều các CLB, đội, nhóm theo ngành, nghề, sở thích của thanh niên…cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm 2014, các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức tuyên dương 46 tập thể và 302 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực; tổ chức 148 hoạt động tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 23.959 lượt hội viên, thanh niên; 119 đợt sinh hoạt, tuyên truyền về nội dung và phương thức thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho 8.836 hội viên, thanh niên biết và tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”;  157 đợt hoạt đông tuyên truyền về an toàn giao thông,  75 đợt hoạt động tuyên truyền về tác hại của Ma Túy cho trên 40.211 lượt hội viên, thanh niên; tổ chức 62 lớp phổ cập tin học; 68 đợt chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 5.210 cán bộ, hội viên thanh niên; 53 đợt tư vấn, hướng nghiệp; 22 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, 04 đợt chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho 390 hội viên thanh niên; duy trì hoạt động của 60 nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp với sự tham gia của 1.145 đoàn viên, hội viên thanh niên.... Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt của Hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những tháng tiếp theo trong năm 2014.  

Dịp này, Hội nghị cũng lấy ý kiến đại biểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thống nhất nội dung chương trình và hoạt động tại Đại hội Hội tỉnh.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2014

Sáng ngày 14/7/2014, tại Hội trường Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tiến hành sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2014.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe thường trực Ủy Ban Hội tỉnh Báo cáo nhanh về kết công tác Hội trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2014 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sự quan tâm phối hợp của Cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014 cơ bản đạt từ 50% trở lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội được tập trung đúng mức, nhất là trong việc tuyên truyền Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. Các chương trình, các cuộc vận động của Hội được tập trung triển khai và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của hội viên thanh niên được quan tâm nên đã tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích, góp phần thiết thực trong công tác tập hợp thanh niên, tạo được sự đồng tình ủng hộ của hội viên thanh niên cũng như quần chúng nhân dân; công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp bộ Hội đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, thành lập được nhiều các CLB, đội, nhóm theo ngành, nghề, sở thích của thanh niên…cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm 2014, các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức tuyên dương 46 tập thể và 302 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực; tổ chức 148 hoạt động tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 23.959 lượt hội viên, thanh niên; 119 đợt sinh hoạt, tuyên truyền về nội dung và phương thức thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho 8.836 hội viên, thanh niên biết và tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”;  157 đợt hoạt đông tuyên truyền về an toàn giao thông,  75 đợt hoạt động tuyên truyền về tác hại của Ma Túy cho trên 40.211 lượt hội viên, thanh niên; tổ chức 62 lớp phổ cập tin học; 68 đợt chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 5.210 cán bộ, hội viên thanh niên; 53 đợt tư vấn, hướng nghiệp; 22 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, 04 đợt chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho 390 hội viên thanh niên; duy trì hoạt động của 60 nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp với sự tham gia của 1.145 đoàn viên, hội viên thanh niên.... Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt của Hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những tháng tiếp theo trong năm 2014.  

Dịp này, Hội nghị cũng lấy ý kiến đại biểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thống nhất nội dung chương trình và hoạt động tại Đại hội Hội tỉnh.


Các tin khác