Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn TN Công an tỉnh: Tặng máy tính cho Xã Đoàn Phan Thanh - huyện Bắc Bình

Nhằm tạo điều kiện cho cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư thực hiện tốt các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là việc triển khai hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo của Đoàn đảm bảo nhanh chóng, thuận lợị. 

Sáng ngày 15/7/2014, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng bộ máy vi tính cho xã Đoàn Phan Thanh – huyện Bắc Bình. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ  Công an tỉnh hưởng ứng Chương trình giao lưu, kết nghĩa giữa Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy xã Phan Thanh, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa tổ chức Đoàn Công an tỉnh và địa phương.


Đ/c Nguyễn Thành Long - Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh trao tặng máy cho đại diện xã Đoàn


 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đoàn TN Công an tỉnh: Tặng máy tính cho Xã Đoàn Phan Thanh - huyện Bắc Bình

Nhằm tạo điều kiện cho cơ sở Đoàn tại địa bàn dân cư thực hiện tốt các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là việc triển khai hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo của Đoàn đảm bảo nhanh chóng, thuận lợị. 

Sáng ngày 15/7/2014, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng bộ máy vi tính cho xã Đoàn Phan Thanh – huyện Bắc Bình. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ  Công an tỉnh hưởng ứng Chương trình giao lưu, kết nghĩa giữa Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy xã Phan Thanh, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa tổ chức Đoàn Công an tỉnh và địa phương.


Đ/c Nguyễn Thành Long - Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh trao tặng máy cho đại diện xã Đoàn


 


Các tin khác