Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Huyện Đoàn Hàm Thuận Nam: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11)

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật trong đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng, góp phần tạo nên lớp thanh niên sống có trách nhiệm và thượng tôn pháp luật. Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh đoàn, UBND huyện về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn việc tổ chức tuyên truyền thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), năm 2018; bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch liên tịch phối hợp với phòng Tư pháp huyện thống nhất tổ chức tuyên truyền thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), năm 2018. Qua đó, các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội thi, tuyên truyền miệng, cấp phát tờ rơi, băng rôn tuyên truyền... đã phát hơn 1000 tờ rơi; hơn 350 các loại sách tuyên truyền pháp luật, 15 băng rôn cho các cơ sở Đoàn, Đội để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật” gắn với việc tuyên truyền về các nội dung chính sách, quy định mới ban hành; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài bị xử lý; quyền và nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên và các biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên…Tuyên truyền, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đề hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện 

IMG 20181129 110952

Đây là hoạt động thường niên hàng năm của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện để hưởng ửng ngày pháp luật Việt Nam (9/11), có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi và đưa pháp luật đi vào cuộc sống./.

Ngọc Duy - Huyện Đoàn Hàm Thuận Nam - TVT


Các tin khác