Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc tôn giáo năm 2018

Sáng ngày 06/10/2018, Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn Cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo năm 2018. Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Lê Thị Bích Liên - Bí thư Tỉnh đoàn và 120 học viên là người dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

 

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch phối hợp số 273-KHPH/TĐTN-BTG, ngày 10/8/2017 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giao và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 – 2022”. Hướng dẫn công tác tổ chức, thành lập, hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích trong thanh niên dân tộc, tôn giáo; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo; vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thông qua lớp tập huấn, các học được trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, Hội, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong thanh niên dân tộc, tôn giáo giai đoạn hiện nay. Đây cũng là môi trường để cán bộ Đoàn, Hội trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ngọc Thiện


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN